Tag Archives: Thuốc nhỏ mắt

Thuốc flumetholon 0.1% 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flumetholon 0.1% 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flumetholon 0.1% 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc quinacar 20 là thuốc gì?Thuốc benoramin là thuốc gì?Thuốc droxistad 500 là thuốc gì? Thuốc flumetholon …

Read More »
Thuố atcobeta-n 7.5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuố atcobeta-n 7.5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc atcobeta-n 7.5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ferrovin 100mg/5ml là thuốc gì?Thuốc messi 10 là thuốc gì? Thuốc am-loxcin 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc nemydexan 8ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nemydexan 8ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nemydexan 8ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tafuito 50 là thuốc gì? Thuố Colirex 1MIU là thuốc gì?Thuốc forstroke 500 là thuốc gì? Thuốc nemydexan …

Read More »
Thuốc azopt 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azopt 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc azopt 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc derdiyok 10 là thuốc gì?Thuốc omlek 20 là thuốc gì?Thuốc amikacin 250mg/ml là thuốc gì? Thuốc azopt …

Read More »
error: Content is protected !!