Home / Thuốc bổ (page 10)

Thuốc bổ

Thuốc tony canxi 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tony canxi 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tony canxi 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc caricin 500 là thuốc gì?Thuốc daehwademacot 10g là thuốc gì?Thuốc polydeson 5ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc hepadays 140 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hepadays 140 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hepadays 140 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc masak 0.25 là thuốc gì?Thuốc calmilk corbiere 300 là thuốc gì?Thuốc presdilon 0.5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc santafe syrup 50mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc santafe syrup 50mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc santafe syrup 50mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pidocar 75 là thuốc gì? Thuốc reduze 295mg là thuốc gì?Thuốc apesone tablet 50mg là thuốc …

Read More »
Thuốc polovita kiddy 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc polovita kiddy 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc polovita kiddy 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cefpova 100 là thuốc gì?Thuốc esamvit liquid 60ml là thuốc gì?Thuốc quincef 250mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc esamvit liquid 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esamvit liquid 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esamvit liquid 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc quincef 250mg là thuốc gì?Thuốc lizacomin là thuốc gì?Thuốc levonor 1mg/1ml là thuốc gì? Thuốc esamvit …

Read More »
Thuốc lizacomin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lizacomin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lizacomin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc levonor 1mg/1ml là thuốc gì?Thuốc hepaqueen plus là thuốc gì?Thuốc revmaton danapha là thuốc gì? Thuốc lizacomin là …

Read More »
error: Content is protected !!