Tag Archives: Thuốc tim mạch

Thuốc tolucombi 40mg/12.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tolucombi 40mg/12.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tolucombi 40mg/12.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sympal 25 là thuốc gì? Thuốc fexmebi 60 là thuốc gì?Thuốc poncityl 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc losapin 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc losapin 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc losapin 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hasangastryl là thuốc gì?Thuốc zinoprody 50 là thuốc gì? Thuốc grarizine 5 là thuốc gì? Thuốc losapin …

Read More »
Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neubatel forte là thuốc gì?Thuốc akneyash 30g là thuốc gì?Thuốc dogatina 50 là thuốc gì? Thuốc bonzacim …

Read More »
error: Content is protected !!