Home / Thuốc tim mạch

Thuốc tim mạch

Thuốc telpil h là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc telpil h là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc telpil h là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biolamin tab là thuốc gì?Thuốc sansvigyl là thuốc gì?Thuốc xutoflex là thuốc gì? Thuốc telpil h là …

Read More »
Thuốc torvalipin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc torvalipin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc torvalipin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fortec 150mg là thuốc gì?Thuốc jetry 1% 15g là thuốc gì?Thuốc hagifen 400 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc lipanthyl 200m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lipanthyl 200m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lipanthyl 200m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc smart air 10mg là thuốc gì?Thuốc aireez 10mg là thuốc gì? Thuốc leflocin là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc colestrim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc colestrim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc colestrim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc d-cotatyl 250 là thuốc gì?Thuốc bilaxten 20mg là thuốc gì?Thuốc meclon 500mg là thuốc gì? Thuốc colestrim là …

Read More »
Thuốc avlocardyl 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc avlocardyl 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc avlocardyl 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc spasmebi 40mg là thuốc gì?Thuốc begenderm 15g là thuốc gì? Thuốc silymax f 140mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc zentocor 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zentocor 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zentocor 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glotakan 40mg là thuốc gì? Thuốc chorlatcyn là thuốc gì?Thuốc cholapan opc là thuốc gì? Thuốc zentocor …

Read More »
Thuốc trafedin new 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trafedin new 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trafedin new 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nifedipin stada 10mg là thuốc gì? Thuốc tenamyd actadol 500 là thuốc gì?Thuốc dinalvic VPC là …

Read More »
Thuốc nifedipin stada 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nifedipin stada 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nifedipin stada 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tenamyd actadol 500 là thuốc gì? Thuốc dinalvic VPC là thuốc gì?Thuốc etowell 60 là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!