Home / Thuốc tim mạch

Thuốc tim mạch

Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neubatel forte là thuốc gì?Thuốc akneyash 30g là thuốc gì?Thuốc dogatina 50 là thuốc gì? Thuốc bonzacim …

Read More »
Thuốc Cozaar XQ 5mg/100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Cozaar XQ 5mg/100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Cozaar XQ 5mg/100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc licotan là thuốc gì?Thuốc armyvidin 20ml là thuốc gì?Thuốc goutcolcin 1mg là thuốc gì? Thuốc Cozaar …

Read More »
Thuốc zafular 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zafular 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zafular 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc salicylic 5 là thuốc gì?Thuốc terfuzol 10g là thuốc gì?Thuốc desferal 500 là thuốc gì? Thuốc zafular …

Read More »
error: Content is protected !!