Home / Thuốc tim mạch

Thuốc tim mạch

Thuốc nasrix 10/10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nasrix 10/10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nasrix 10/10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tinifast 180 là thuốc gì?Thuốc intetrix capsule là thuốc gì?Thuốc vinopa 40mg/2ml là thuốc gì? Thuốc nasrix …

Read More »
Thuốc luotai 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc luotai 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc luotai 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tohan capsule 200 là thuốc gì?Thuốc hepadays 140 là thuốc gì?Thuốc masak 0.25 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc colarosu 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc colarosu 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc colarosu 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc puracal là thuốc gì?Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì?Thuốc hasancip 500 là thuốc gì? Thuốc colarosu 20 …

Read More »
Thuốc amlibon 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amlibon 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amlibon 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lepatis 80mg là thuốc gì?Thuốc droply 10ml là thuốc gì?Thuốc ursimex 300 là thuốc gì? Thuốc amlibon …

Read More »
Thuốc cortonyl opc 25ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cortonyl opc 25ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cortonyl opc 25ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc maxgel spm 10g là thuốc gì?Thuốc atnoflu 500 là thuốc gì?Thuốc mecosol 40 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc furostyl 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc furostyl 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc furostyl 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc trivita bf là thuốc gì?Thuốc sunfarin 8ml là thuốc gì?Thuốc origine 63 là thuốc gì? Thuốc furostyl …

Read More »
error: Content is protected !!