Home / Thuốc bôi (page 2)

Thuốc bôi

Thuốc chlorocina h 4g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc chlorocina h 4g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc chlorocina h 4g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lorucet 10 là thuốc gì?Thuốc hemomax là thuốc gì?Thuốc homibipha ginseng là thuốc gì? Thuốc chlorocina …

Read More »
Thuốc baribit 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc baribit 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc baribit 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zostopain 120 là thuốc gì?Thuốc opxil sa 500mg là thuốc gì?Thuốc circuzanol là thuốc gì? Thuốc baribit …

Read More »
Thuốc temprosone 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc temprosone 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc temprosone 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kamydazol fort là thuốc gì? Thuốc bessimozin là thuốc gì?Thuốc rotalzon 50 là thuốc gì? Thuốc temprosone …

Read More »
Thuốc derimucin 100mg/5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc derimucin 100mg/5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc derimucin 100mg/5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: indocollyre 0.1% 5ml là thuốc gì?usaallerz 120 là thuốc gì?hapacol 500mg blue là thuốc gì? Thuốc derimucin 100mg/5g …

Read More »
Thuốc neutasol 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc neutasol 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc neutasol 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc orrepaste 5g là thuốc gì?Thuốc liverton 140 là thuốc gì?Thuốc lipofor 600 là thuốc gì? Thuốc neutasol …

Read More »
error: Content is protected !!