Home / Thuốc bôi (page 2)

Thuốc bôi

Thuốc tacropic 0.1% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tacropic 0.1% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tacropic 0.1% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fanlodo 500 là thuốc gì?Thuốc baberin bm là thuốc gì?Thuốc vigirmazone 200 là thuốc gì? Thuốc tacropic …

Read More »
Thuốc Daktarin oral gel 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Daktarin oral gel 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Daktarin oral gel 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vimycom là thuốc gì?Thuốc Mikrobiel 400mg/250ml là thuốc gì?Thuốc fusan kit là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc acne medication 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acne medication 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acne medication 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì?Thuốc alcopic cream 40ml là thuốc gì?Thuốc hepato là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!