Home / Thuốc bôi

Thuốc bôi

Thuốc genfredrem cream 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc genfredrem cream 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc genfredrem cream 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc panamin 500 là thuốc gì?Thuốc gentizone 10g là thuốc gì?Thuốc roman c là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc baifem k cream 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc baifem k cream 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc baifem k cream 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc codepect 100 là thuốc gì?Thuốc zypfiz 60 là thuốc gì?Thuốc philmenorin là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc ysp tretinoin 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ysp tretinoin 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ysp tretinoin 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vita apha là thuốc gì? Thuốc seonocin 500 là thuốc gì?Thuốc omax là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc hoebeprosone 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hoebeprosone 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hoebeprosone 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hotan fort là thuốc gì?Thuốc urilith 1500 là thuốc gì?Thuốc tametop siro 100ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!