Home / Thuốc bôi

Thuốc bôi

Thuốc akneyash 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc akneyash 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc akneyash 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dogatina 50 là thuốc gì?Thuốc carudxan 2 là thuốc gì?Thuốc relestat 5ml là thuốc gì? Thuốc akneyash …

Read More »
Thuốc armyvidin 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc armyvidin 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc armyvidin 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc goutcolcin 1mg là thuốc gì?Thuốc canxi king là thuốc gì?Thuốc Panto-denk 20 là thuốc gì? Thuốc armyvidin …

Read More »
Thuốc salicylic 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc salicylic 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc salicylic 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc terfuzol 10g là thuốc gì?Thuốc desferal 500 là thuốc gì?Thuốc Mitosyl irritations 150g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc terfuzol 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc terfuzol 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc terfuzol 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc desferal 500 là thuốc gì?Thuốc Mitosyl irritations 150g là thuốc gì?Thuốc metovance 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Mitosyl irritations 150g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Mitosyl irritations 150g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Mitosyl irritations 150g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metovance 500 là thuốc gì?Thuốc tazocin 4,5g là thuốc gì?Thuốc nimesulid 100 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc tacroz forte 0.1% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tacroz forte 0.1% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tacroz forte 0.1% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agituss 60ml là thuốc gì?Thuốc protopic 0.03% là thuốc gì?Thuốc ausmezol D là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!