Home / Thuốc bôi

Thuốc bôi

Thuốc aciclovir cream bp 5% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aciclovir cream bp 5% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aciclovir cream bp 5% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc talmain 370mg là thuốc gì? Thuốc ronalamin amp là thuốc gì?Thuốc bibonlax 5g là thuốc …

Read More »
Thuốc begenderm 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc begenderm 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc begenderm 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc silymax f 140mg là thuốc gì?Thuốc tartriakson 1g là thuốc gì? Thuốc mentarelax là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc ysp dermosol 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ysp dermosol 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ysp dermosol 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gastrogel là thuốc gì?Thuốc ezinol 50 là thuốc gì?Thuốc peptifiz là thuốc gì? Thuốc ysp dermosol …

Read More »
Thuốc tyrosur gel 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tyrosur gel 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tyrosur gel 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc maravita là thuốc gì? Thuốc polysporin 30g là thuốc gì?Thuốc musilax là thuốc gì? Thuốc tyrosur …

Read More »
Thuốc polysporin 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc polysporin 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc polysporin 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc musilax là thuốc gì?Thuốc simelox là thuốc gì?Thuốc macran korea là thuốc gì? Thuốc polysporin 30g là …

Read More »
error: Content is protected !!