Thuốc bôi

Thuốc silvirin 1% 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc silvirin 1% 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc silvirin 1% 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc uniferon b9-b12 là thuốc gì?Thuốc zolbera 20 là thuốc gì?Thuốc cadimarin 70 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc quantopic 0.03% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc quantopic 0.03% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc quantopic 0.03% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fexofenadine 180 us là thuốc gì?Thuốc imetoxim 1g là thuốc gì?Thuốc polymax f 5ml là thuốc gì? …

Read More »
Rosaphil 250ml có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Rosaphil 250ml có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Rosaphil 250ml có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: zinc kid 10mg là thuốc gì?anzela 10g có tác dụng gì?partamol codein là thuốc gì? Rosaphil 250ml có tác dụng gì? giá …

Read More »
Thuốc glovate gel 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glovate gel 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glovate gel 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc servamox 250 là thuốc gì?Thuốc haneuvit là thuốc gì?Thuốc mezatam 400mg là thuốc gì? Thuốc glovate …

Read More »
error: Content is protected !!