Home / Thuốc bôi (page 5)

Thuốc bôi

Thuốc acnequidt 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acnequidt 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acnequidt 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc golddicron 30 là thuốc gì?Thuốc tempovate 0.05% 25g là thuốc gì?Thuốc infartan 75 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc tempovate 0.05% 25g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tempovate 0.05% 25g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tempovate 0.05% 25g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc infartan 75 là thuốc gì?Thuốc redbex 15g là thuốc gì? Thuốc hirudoid forte là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc locatop 0.1% 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc locatop 0.1% 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc locatop 0.1% 30g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc flagentyl 500 là thuốc gì?Thuốc centrivit soft caps là thuốc gì?Thuốc Thyanti Soft Capsule là thuốc …

Read More »
Thuốc redbex 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc redbex 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc redbex 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hirudoid forte là thuốc gì?Thuốc cobimol 1,6g là thuốc gì?Thuốc tebonin 120 là thuốc gì? Thuốc redbex …

Read More »
Thuốc ezerra cream 25g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ezerra cream 25g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ezerra cream 25g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc uneal injection là thuốc gì?Thuốc noklot 75 là thuốc gì?Thuốc kasiod 210mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!