Home / Thuốc giãn cơ

Thuốc giãn cơ

Thuốc koruan 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc koruan 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc koruan 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zaniat 250 là thuốc gì?Thuốc opetrypsin 4200usp là thuốc gì? Thuốc pantostad 40 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc myderison 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc myderison 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc myderison 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hasalfast 60mg là thuốc gì?Thuốc valian x là thuốc gì?Thuốc new eascof 100ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Hawon erixon 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Hawon erixon 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Hawon erixon 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc baribit 30mg là thuốc gì?Thuốc zostopain 120 là thuốc gì? Thuốc opxil sa 500mg là thuốc …

Read More »
Thuốc mydocalm 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mydocalm 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mydocalm 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc illixime 5ml là thuốc gì?Thuốc pargine 1000mg/10ml là thuốc gì?Thuốc crasbel là thuốc gì? Thuốc mydocalm 150mg …

Read More »
Thuốc mezacosid 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mezacosid 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezacosid 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Seosaft Inj. 1g là thuốc gì?Thuốc heparos là thuốc gì?Thuốc ficdal là thuốc gì? Thuốc mezacosid 4mg …

Read More »
Thuốc detyltatyl 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc detyltatyl 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc detyltatyl 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: dopiro d là thuốc gì?bluecezin 10mg là thuốc gì?devomir 25mg là thuốc gì? Thuốc detyltatyl 250mg là thuốc …

Read More »
Thuốc agiosmin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agiosmin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agiosmin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: canesten 100mg là thuốc gì?dosaff là thuốc gì?agifivit là thuốc gì? Thuốc agiosmin 500 là thuốc gì? có …

Read More »
error: Content is protected !!