Thuốc hô hấp

Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc optipan 50mg là thuốc gì?Thuốc euvipol là thuốc gì?Thuốc sulfaganin 500mg là thuốc gì? Thuốc drenoxol 30mg/10ml …

Read More »
Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc boram liverhel là thuốc gì?Thuốc perglim 3 là thuốc gì?Thuốc ankitamol là thuốc gì? Thuốc touxirup 30ml …

Read More »
Thuốc Salmodil Expectorant Syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Salmodil Expectorant Syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Salmodil Expectorant Syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc surbex z là thuốc gì?Thuốc Olotedin Eye Drops 5ml là thuốc gì?Thuốc philrogam là thuốc …

Read More »
Thuốc ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glexil 500 là thuốc gì?Thuốc agilecox 200mg là thuốc gì?Thuốc mediphylamin 250mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc carbocistein 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc carbocistein 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc carbocistein 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: mibeviru cream 5g là thuốc gì?an thần mimosa opc là thuốc gì?neurogesic m là thuốc gì? Thuốc carbocistein …

Read More »
Thuốc muscino là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc muscino là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc muscino là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.comsẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc s dicanxi là thuốc gì?Thuốc dorithricin là thuốc gì?Thuốc livergenol là thuốc gì? Thuốc muscino là thuốc gì? có …

Read More »
error: Content is protected !!