Thuốc hô hấp

Thuốc ho Đức Thịnh 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ho Đức Thịnh 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ho Đức Thịnh 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: coral calcium là thuốc gì?mymom prenatal là thuốc gì?vitamin 5b with Ginseng là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Vifazer syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Vifazer syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Vifazer syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc concor cor 2.5mg là thuốc gì?Thuốc royal vita là thuốc gì?Thuốc kidgrow siro 60ml là thuốc …

Read More »
Thuốc Sutreme Syrup 9ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Sutreme Syrup 9ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Sutreme Syrup 9ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metiocolin 10ml là thuốc gì?Thuốc topernak 150 là thuốc gì?Thuốc miniblock 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc pulmorest 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pulmorest 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pulmorest 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc triselan là thuốc gì?Thông tâm lạc là thuốc gì?Sửa rửa mặt swellmen có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »
Viên cảm cúm Foripharm là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Viên cảm cúm Foripharm là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Viên cảm cúm Foripharm là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuố S-Drox 250 là thuốc gì?Thuốc redoxon 1000 là thuốc gì?Thuốc antilox forte 10g là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc rhinathiol 375mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rhinathiol 375mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rhinathiol 375mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc venofer 20mg/ml là thuốc gì?Thuốc nostravin 0.05% 8ml là thuốc gì?Thuốc dorogyne f là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!