Home / Thuốc hô hấp

Thuốc hô hấp

Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alcopic cream 40ml là thuốc gì?Thuốc hepato là thuốc gì?Thuốc halez 5 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì?Thuốc sobelin 5 là thuốc gì?Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì? Thuốc acecyst …

Read More »
Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medxil 200 là thuốc gì?Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì?Thuốc fumafer b9 corbiere là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fumafer b9 corbiere là thuốc gì?Thuốc miclacol blue f là thuốc gì?Thuốc eyrus ointment 3.5g là …

Read More »
Thuốc leprozine tab 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc leprozine tab 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc leprozine tab 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tioga 125ml là thuốc gì?Thuốc thecenamin là thuốc gì? Thuốc pantogut 40 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fleming 625mg là thuốc gì?Thuốc colarosu 20 là thuốc gì?Thuốc puracal là thuốc gì? Thuốc eucatol forte …

Read More »
Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hasancip 500 là thuốc gì?Thuốc ailaxon là thuốc gì?Thuốc pauzin 500 là thuốc gì? Thuốc flemnil 60ml …

Read More »
Thuốc fitorhi f là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fitorhi f là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fitorhi f là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alphamethason DHT là thuốc gì? Thuốc blissfast là thuốc gì?Thuốc selenace là thuốc gì? Thuốc fitorhi f …

Read More »
error: Content is protected !!