Thuốc hô hấp

Thuốc acehasan 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acehasan 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acehasan 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc eprazinon 50mg là thuốc gì?Thuốc dismolan 10ml là thuốc gì?Thuốc tufsine 200 là thuốc gì? Thuốc acehasan …

Read More »
Thuốc Bisolvon Kids Siro 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Bisolvon Kids Siro 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Bisolvon Kids Siro 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mitux e 100mg là thuốc gì?Thuốc fasmuc 200mg là thuốc gì?Thuốc ofmantine domesco 250/62.5mg là …

Read More »
Thuốc fasmuc 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fasmuc 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fasmuc 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ofmantine domesco 250/62.5mg là thuốc gì?Nước boni-smok 150ml có tác dụng gì?Thuốc dalekine 200mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc tosseque 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tosseque 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tosseque 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lascris là thuốc gì?Thuốc eurorapi là thuốc gì? Thuốc mycohydralin 500mg là thuốc gì? Thuốc tosseque 200ml …

Read More »
Thuốc singdot 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc singdot 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc singdot 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Viên sủi bosfiz có tác dụng gì?Thuốc decozaxtyl 250mg là thuốc gì?Thuốc nerazzu plus là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc telkast 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc telkast 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc telkast 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ciprolthabi 500mg là thuốc gì? Thuốc vasoclean sol 10ml là thuốc gì?Hoạt huyết ginklavitco là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc ashtutin 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ashtutin 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ashtutin 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gatifloxacin 400mg là thuốc gì?Thuốc silnozigyn là thuốc gì?Thuốc irbeazid am là thuốc gì? Thuốc ashtutin 30ml …

Read More »
Thuốc nicbesolvin 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nicbesolvin 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nicbesolvin 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc grepid 75mg là thuốc gì?Thuốc xylo fran 0.05% là thuốc gì? Thuốc wellmom là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc xylo fran 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc xylo fran 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc xylo fran 0.05% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc wellmom là thuốc gì?Thuốc bonsartine 25 là thuốc gì?Thuốc anbach 80mg là thuốc gì? Thuốc xylo …

Read More »
error: Content is protected !!