Home / Thuốc khác (page 10)

Thuốc khác

Thuốc Rinofil 2.5mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Rinofil 2.5mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Rinofil 2.5mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aphaxan là thuốc gì?Thuốc zentocox 60mg là thuốc gì?Thuốc bibiso tab là thuốc gì? Thuốc Rinofil 2.5mg/5ml …

Read More »
Thuốc xonatrix 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc xonatrix 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc xonatrix 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rezoclav 500mg/62,5mg là thuốc gì?Thuốc imdur 60 là thuốc gì?Thuốc detriat 100 là thuốc gì? Thuốc xonatrix …

Read More »
Thuốc thymmos 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc thymmos 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc thymmos 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dacses là thuốc gì?Thuốc livran 500 là thuốc gì?Thuốc antesik là thuốc gì? Thuốc thymmos 80mg là …

Read More »
Thuốc diurefar 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc diurefar 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc diurefar 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cardilopin 10 là thuốc gì?Thuốc hepotec 200mg là thuốc gì?Thuốc perical d3 là thuốc gì? Thuốc diurefar …

Read More »
Thuốc Dexavel Spr.15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Dexavel Spr.15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Dexavel Spr.15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hepadif là thuốc gì? Thuốc oralfuxim 500 là thuốc gì?Thuốc kary uni 5ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc stoccel p là thuốc gì?Thuốc ikofate 1g là thuốc gì?Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? Thuốc glovitor …

Read More »
Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bronast 20mg là thuốc gì?Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì?Thuốc optipan 50mg là thuốc gì? Thuốc foncitril …

Read More »
error: Content is protected !!