Home / Thuốc khác

Thuốc khác

Thuốc dismin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dismin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dismin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc becosemid 40 là thuốc gì?Thuốc volfacine 500 là thuốc gì?Thuốc dalfusin 300 là thuốc gì? Thuốc dismin …

Read More »
Thuốc becosemid 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc becosemid 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc becosemid 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc volfacine 500 là thuốc gì?Thuốc dalfusin 300 là thuốc gì?Thuốc quazimin 1000mg/5ml là thuốc gì? Thuốc becosemid …

Read More »
Thuốc desferal 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc desferal 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc desferal 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Mitosyl irritations 150g là thuốc gì?Thuốc metovance 500 là thuốc gì?Thuốc tazocin 4,5g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!