Home / Thuốc khác

Thuốc khác

Thuốc nogerlis 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nogerlis 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nogerlis 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aquadetrim vitamin d3 là thuốc gì?Thuốc spacmarizine 40 là thuốc gì?Thuốc beesmatin 25 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc betalestin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc betalestin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betalestin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medoclav 1g là thuốc gì?Thuốc brady 60ml là thuốc gì?Thuốc kimraso tw3 là thuốc gì? Thuốc betalestin là …

Read More »
Thuốc Zinrytec tablet 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Zinrytec tablet 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Zinrytec tablet 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc miganil 10 là thuốc gì?Thuốc glosicon 80 là thuốc gì?Thuốc fe nana là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc alzental 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc alzental 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc alzental 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dolnaltic 500 là thuốc gì?Thuốc bi preterax là thuốc gì?Thuốc pms-Ursodiol C 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc pms-Ursodiol C 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pms-Ursodiol C 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pms-Ursodiol C 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Pampara 500mg/20ml là thuốc gì?Thuốc abrocto 30mg/10ml là thuốc gì?Thuốc bostanex 60ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Pampara 500mg/20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Pampara 500mg/20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Pampara 500mg/20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc abrocto 30mg/10ml là thuốc gì? Thuốc bostanex 60ml là thuốc gì?Thuốc jocet 10mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!