Home / Thuốc khác (page 20)

Thuốc khác

Thuốc savi tenofovir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc savi tenofovir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc savi tenofovir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc flotral 10mg là thuốc gì?Thuốc sunirovel h là thuốc gì?Thuốc trizodom là thuốc gì? Thuốc savi …

Read More »
Thuốc flotral 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flotral 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flotral 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sunirovel h là thuốc gì?Thuốc trizodom là thuốc gì?Thuốc fumagate là thuốc gì? Thuốc flotral 10mg là …

Read More »
Thuốc vinzix 20mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinzix 20mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinzix 20mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doropycin 1.5MIU là thuốc gì?Thuốc gelactive fort là thuốc gì?Thuốc midantin 50/62.5 là thuốc gì? Thuốc vinzix …

Read More »
Thuốc cyclonamine 12.5% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cyclonamine 12.5% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cyclonamine 12.5% là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc clanzen 5mg là thuốc gì?Thuốc acigmentin 625 là thuốc gì?Thuốc bifumax 125 là thuốc gì? Thuốc cyclonamine …

Read More »
Thuốc clanzen 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc clanzen 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc clanzen 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc acigmentin 625 là thuốc gì?Thuốc bifumax 125 là thuốc gì?Thuốc anyfen 300mg là thuốc gì? Thuốc clanzen …

Read More »
Thuốc lascris là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lascris là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lascris là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc eurorapi là thuốc gì?Thuốc mycohydralin 500mg là thuốc gì? Thuốc incarxol 400 là thuốc gì? Thuốc lascris là …

Read More »
error: Content is protected !!