Home / Thuốc kháng sinh (page 10)

Thuốc kháng sinh

Thuốc farinceft 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc farinceft 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc farinceft 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc paxirasol 8mg là thuốc gì?Thuốc dopheno là thuốc gì?Thuốc trausan 100mg/ml là thuốc gì? Thuốc farinceft 125 …

Read More »
Thuốc ziptum 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ziptum 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ziptum 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc umexim 100 là thuốc gì?Thuốc danotan 100mg/ml là thuốc gì?Thuốc carbomango là thuốc gì? Thuốc ziptum 300 …

Read More »
Thuốc umexim 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc umexim 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc umexim 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc danotan 100mg/ml là thuốc gì?Thuốc carbomango là thuốc gì?Thuốc phudchymo là thuốc gì? Thuốc umexim 100 là …

Read More »
Thuốc flagentyl 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flagentyl 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flagentyl 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc centrivit soft caps là thuốc gì?Thuốc Thyanti Soft Capsule là thuốc gì? Thuốc myvita calcium là thuốc …

Read More »
Thuốc amoksiklav 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amoksiklav 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amoksiklav 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cystine b6 bailleul là thuốc gì?Thuốc neostyl là thuốc gì?Thuốc t-moduvax là thuốc gì? Thuốc amoksiklav 1000mg …

Read More »
Thuốc apha bevagyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc apha bevagyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc apha bevagyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hafenthyl 145mg là thuốc gì? Thuốc patest 500 là thuốc gì?Camisept 200ml là thuốc gì? Thuốc apha …

Read More »
Thuốc pidazol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pidazol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pidazol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc opesinkast 5 là thuốc gì?Thuốc viticalat là thuốc gì?Thuốc paracetamol kabi 1000mg là thuốc gì? Thuốc pidazol là …

Read More »
Thuốc viticalat là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc viticalat là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc viticalat là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc paracetamol kabi 1000mg là thuốc gì?Thuốc sagamome 20g là thuốc gì? Thuốc fahado extra là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc xorimax 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc xorimax 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc xorimax 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Alembic Azithral 500mg là thuốc gì?Thuốc bonlactor là thuốc gì?Thuốc pms dexipharm 5 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!