Home / Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh

Thuốc cadirogyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cadirogyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cadirogyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc akurit 3 là thuốc gì?Thuốc legomux 15ml là thuốc gì? Thuốc dorabep 800 là thuốc gì? Thuốc cadirogyn …

Read More »
Thuốc unamoc 500/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc unamoc 500/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc unamoc 500/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc efferhasan 150 là thuốc gì? Sâm qui tinh 300ml là thuốc gì?Thuốc bequantene cream 10g là thuốc …

Read More »
Thuốc franlex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc franlex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc franlex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc roscef 10 là thuốc gì?Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nadifex 120 là thuốc gì?Thuốc chc ginkgo là thuốc gì?Thuốc fudplasma là thuốc gì? Thuốc cerepone 125mg …

Read More »
Thuốc medxil 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medxil 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medxil 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì?Thuốc fumafer b9 corbiere là thuốc gì?Thuốc miclacol blue f là thuốc …

Read More »
Thuốc caricin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc caricin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc caricin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc daehwademacot 10g là thuốc gì?Thuốc polydeson 5ml là thuốc gì?Thuốc bretam 400 là thuốc gì? Thuốc caricin …

Read More »
Thuốc tohan capsule 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tohan capsule 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tohan capsule 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hepadays 140 là thuốc gì?Thuốc masak 0.25 là thuốc gì?Thuốc calmilk corbiere 300 là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!