Home / Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh

Thuốc cefimvid 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefimvid 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefimvid 200là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc splozarsin plus là thuốc gì?Thuốc ceteco leflox 250mg là thuốc gì?Thuốc cloponas tablet 250 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc ceteco leflox 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ceteco leflox 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ceteco leflox 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cloponas tablet 250 là thuốc gì?Thuốc gintarin là thuốc gì?Thuốc phylamin y là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc ciprinol 200mg/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ciprinol 200mg/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ciprinol 200mg/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kangaroo man xanh là thuốc gì? Thuốc crowning glory là thuốc gì?Thuốc nanogold 5ml là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc agimdogyl 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agimdogyl 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agimdogyl 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì?Thuốc deslora 5 là thuốc gì?Thuốc adofex 60 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!