Home / Thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh

Thuốc macrolacin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc macrolacin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc macrolacin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pemeliv 200 là thuốc gì?Thuốc vashasan mr 35 là thuốc gì?Thuốc dismin 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc volfacine 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc volfacine 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc volfacine 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dalfusin 300 là thuốc gì?Thuốc quazimin 1000mg/5ml là thuốc gì?Thuốc ambidil 5 là thuốc gì? Thuốc volfacine …

Read More »
Thuốc tytdroxil 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tytdroxil 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tytdroxil 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gold peffize là thuốc gì?Thuốc ponstan 500 là thuốc gì?Thuốc amaryl 2mg là thuốc gì? Thuốc tytdroxil …

Read More »
Thuốc dinpocef 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dinpocef 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dinpocef 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc brufen 100/5ml là thuốc gì?Saforelle bebe 125ml có tác dụng gì? Thuốc allhical 180ml là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc tinidazol 500mg DHG là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tinidazol 500mg DHG là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tinidazol 500mg DHG là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc naflu extra là thuốc gì?Nobel trí não là thuốc gì?Thuốc puyol 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc amikacin 250mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amikacin 250mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amikacin 250mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bravine inmed 30ml là thuốc gì?Thuốc apharmarin 5 là thuốc gì? Thuốc lotusone cream 15g là thuốc …

Read More »
Thuốc bravine inmed 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bravine inmed 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bravine inmed 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc apharmarin 5 là thuốc gì?Thuốc lotusone cream 15g là thuốc gì?Thuốc dacolfort 500 là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!