Home / Thuốc kháng sinh (page 20)

Thuốc kháng sinh

Thuốc vitafxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vitafxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vitafxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: atisalbu 30ml là thuốc gì?amxolmuc 30mg là thuốc gì?repamax 500 là thuốc gì? Thuốc vitafxim 1g là thuốc …

Read More »
Thuốc sumakin 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sumakin 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sumakin 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: bicanma 10ml là thuốc gì?ibatonic calci là thuốc gì?daiclo 125mg là thuốc gì? Thuốc sumakin 750 là thuốc …

Read More »
Thuốc osarox 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc osarox 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc osarox 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: goldcefo 1g là thuốc gì?amedolfen 100mg là thuốc gì?rezotum 250/125 là thuốc gì? Thuốc osarox 50ml là thuốc …

Read More »
Thuốc pencefax 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pencefax 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pencefax 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: vinrovit là thuốc gì?metronidazol kabi 500mg/100ml là thuốc gì?humared là thuốc gì? Thuốc pencefax 1g là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc rezotum 250/125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rezotum 250/125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rezotum 250/125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: mustret 500 là thuốc gì?opecalcium 1250mg là thuốc gì?zanicidol là thuốc gì? Thuốc rezotum 250/125 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc metronidazol kabi 500mg/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc metronidazol kabi 500mg/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc metronidazol kabi 500mg/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: humared là thuốc gì?ezvasten 20/10mg là thuốc gì?neo corclion f là thuốc gì? Thuốc metronidazol kabi 500mg/100ml …

Read More »
Thuốc vifamox f1000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vifamox f1000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vifamox f1000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: seromin là thuốc gì?Kingdomin-vita C là thuốc gì?loral 10mg là thuốc gì? Thuốc vifamox f1000 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc uphaxime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc uphaxime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc uphaxime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: usarichcatrol là thuốc gì?hornol 5/3mg là thuốc gì? zevid 200 tablets là thuốc gì? Thuốc uphaxime 200mg là …

Read More »
error: Content is protected !!