Home / Thuốc kháng sinh (page 20)

Thuốc kháng sinh

Thuốc tranfaximox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tranfaximox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tranfaximox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medoclor 125mg là thuốc gì?Thuốc melyroxil 500mg là thuốc gì?Thuốc Nattocerebest là thuốc gì? Thuốc tranfaximox là thuốc …

Read More »
Thuốc medoclor 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medoclor 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medoclor 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc melyroxil 500mg là thuốc gì?Thuốc Nattocerebest là thuốc gì?Thuốc lubullet là thuốc gì? Thuốc medoclor 125mg là …

Read More »
Thuốc melyroxil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc melyroxil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc melyroxil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Nattocerebest là thuốc gì?Thuốc lubullet là thuốc gì? Thuốc vastad là thuốc gì? Thuốc melyroxil 500mg là …

Read More »
Thuốc midaxin 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc midaxin 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc midaxin 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc entacron 50 là thuốc gì?Thuốc andonmuc 200 là thuốc gì?Thuốc acrid 40mg là thuốc gì? Thuốc midaxin …

Read More »
Thuốc cefdinix 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefdinix 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefdinix 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zincderm là thuốc gì?Thuốc akfedin 180 là thuốc gì?Thuốc usaneuro 300 là thuốc gì? Thuốc cefdinix 400 …

Read More »
Thuốc aumoxtine 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aumoxtine 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aumoxtine 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc levocide 500 là thuốc gì?Thuốc alegonat là thuốc gì?Thuốc miacalcic là thuốc gì? Thuốc aumoxtine 625 là …

Read More »
Thuốc levocide 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc levocide 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc levocide 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alegonat là thuốc gì?Thuốc miacalcic là thuốc gì?Thuốc polcalmex 150ml là thuốc gì? Thuốc levocide 500 là …

Read More »
Thuốc omeusa là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc omeusa là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc omeusa là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc meyeramic 250mg là thuốc gì?Thuốc hemaloferol là thuốc gì?Thuốc hemol 750 là thuốc gì? Thuốc omeusa là thuốc …

Read More »
Thuốc assolox 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc assolox 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc assolox 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agilizid 80mg là thuốc gì?Thuốc galamento 400 là thuốc gì?Thuốc antivic 75 là thuốc gì? Thuốc assolox …

Read More »
Thuốc viciamox 0.75g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc viciamox 0.75g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc viciamox 0.75g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc natalvit plus là thuốc gì?Thuốc vitraclor 125mg là thuốc gì?Thuốc zinbebe 10ml là thuốc gì? Thuốc viciamox …

Read More »
error: Content is protected !!