Home / Thuốc kháng sinh (page 26)

Thuốc kháng sinh

Thuốc medci 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medci 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medci 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lanmebi 30mg là thuốc gì?Thuốc ulcersep 262mg là thuốc gì?Thuốc seovigo 80mg là thuốc gì? Thuốc medci …

Read More »
Thuốc podus 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc podus 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc podus 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc revole 40mg là thuốc gì?Thuốc mebicefpo 200 là thuốc gì?Thuốc mibelaxol 750 là thuốc gì? Thuốc podus …

Read More »
Thuốc lotrial s 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lotrial s 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lotrial s 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc meyervasid f là thuốc gì?Thuốc redmol là thuốc gì?Thuốc ovu fort là thuốc gì? Thuốc lotrial …

Read More »
Thuốc klavunamox bid 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc klavunamox bid 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc klavunamox bid 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nicbesolvin 4mg là thuốc gì?Thuốc grepid 75mg là thuốc gì?Thuốc xylo fran 0.05% là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc brodicef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc brodicef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc brodicef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc atorcal 20mg là thuốc gì?Thuốc bisocar 5mg là thuốc gì?Thuốc taniz 5mg là thuốc gì? Thuốc brodicef …

Read More »
Thuốc ckdkmoxilin 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ckdkmoxilin 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ckdkmoxilin 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc jacky 20 là thuốc gì?Thuốc coxwell 90 là thuốc gì?Thuốc romylid 50 là thuốc gì? Thuốc ckdkmoxilin …

Read More »
Thuốc romylid 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc romylid 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc romylid 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ursobil 300 là thuốc gì?Thuốc canxi seabone là thuốc gì?Thuốc imenoopyl 800mg là thuốc gì? Thuốc romylid …

Read More »
Thuốc lufixime 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lufixime 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lufixime 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vadol pe là thuốc gì?Thuốc vilanta là thuốc gì? Thuốc micezym 100 là thuốc gì? Thuốc lufixime …

Read More »
error: Content is protected !!