Thuốc kháng sinh

Thuốc cefprozil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefprozil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefprozil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc arcalion 200mg là thuốc gì?Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì?Thuốc boram liverhel là thuốc gì? Thuốc perglim 3 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc novogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc novogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc novogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc antimycose 16ml là thuốc gì?Thuốc ayite là thuốc gì? Thuốc nisten 5mg là thuốc gì? Thuốc novogyl là …

Read More »
Thuốc quinoneg 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc quinoneg 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc quinoneg 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lyodura 100mg là thuốc gì?Thuốc rosuvas hasan 10 là thuốc gì? Thuốc okochi là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc traforan 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc traforan 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc traforan 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mezacosid 4mg là thuốc gì?Thuốc Seosaft Inj. 1g là thuốc gì?Thuốc heparos là thuốc gì? Thuốc traforan …

Read More »
Thuốc Seosaft Inj. 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Seosaft Inj. 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Seosaft Inj. 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc heparos là thuốc gì?Thuốc ficdal là thuốc gì?Thuốc bisoloc 5 là thuốc gì? Thuốc Seosaft Inj. …

Read More »
Thuốc zilvit 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zilvit 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zilvit 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc clofady là thuốc gì? Thuốc cloraxin 0.4% là thuốc gì?Trấn kinh an là thuốc gì? Thuốc zilvit …

Read More »
error: Content is protected !!