Home / Thuốc phụ khoa

Thuốc phụ khoa

Thuốc vaginapoly là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vaginapoly là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vaginapoly là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medopiren 500 là thuốc gì? Thuốc livermin là thuốc gì?Thuốc Hameron Eye drops 5ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc metrima 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc metrima 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc metrima 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinka 60ml là thuốc gì?Thuốc glopixin 250 là thuốc gì?Thuốc jointace tablet là thuốc gì? Thuốc metrima …

Read More »
Thuốc vigirmazone 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vigirmazone 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vigirmazone 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Fluximen Injection là thuốc gì?Thuốc Sivkort Retard 80mg/2ml là thuốc gì? Thuốc domever 25mg domesco là thuốc …

Read More »
Thuốc lomexin 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lomexin 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lomexin 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì?Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? Thuốc medxil 200 là thuốc gì? Thuốc lomexin …

Read More »
Thuốc blissfast là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc blissfast là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc blissfast là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc selenace là thuốc gì?Thuốc tauxiz 15ml là thuốc gì?Thuốc nabumetone 500 là thuốc gì? Thuốc blissfast là thuốc …

Read More »
Thuốc neostyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc neostyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc neostyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viêt hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc t-moduvax là thuốc gì?Thuốc pidazol là thuốc gì? Thuốc opesinkast 5 là thuốc gì? Thuốc neostyl là thuốc …

Read More »
Camisept 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Camisept 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Camisept 200ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pentasa 1g là thuốc gì?Thuốc miarotin 100 là thuốc gì?Thuốc bomaferon là thuốc gì? Camisept 200ml là thuốc …

Read More »
Thuốc xopaworus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc xopaworus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc xopaworus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc myderison 150mg là thuốc gì?Thuốc hasalfast 60mg là thuốc gì? Thuốc valian x là thuốc gì? Thuốc xopaworus …

Read More »
error: Content is protected !!