Thuốc thần kinh

Thuốc flunarizine 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flunarizine 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flunarizine 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: cengreen plus là thuốc gì?lipitor 20mg là thuốc gì?tadyfe b9 là thuốc gì? Thuốc flunarizine 5mg là thuốc …

Read More »
Thuốc dogtapine 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dogtapine 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dogtapine 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc philco q10 là thuốc gì?Thuốc evatos là thuốc gì?Thuốc tosren là thuốc gì? Thuốc dogtapine 50mg là …

Read More »
Thuốc kuplevotin 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kuplevotin 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kuplevotin 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vacocalcium cd là thuốc gì?Thuốc santen fx 12ml là thuốc gì?Thuốc Cophavina Oralfuxim 500 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc gardenal 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gardenal 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gardenal 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phospha gaspain 20g là thuốc gì?Thuốc fogum 500mg là thuốc gì?Thuốc lahm 15g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sobelin 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì?Thuốc lomexin 200 là thuốc gì?Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì? Thuốc sobelin 5 …

Read More »
Thuốc moritius 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc moritius 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc moritius 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sepdom 400mg/50ml là thuốc gì? Thuốc valacin 1000 là thuốc gì?Thuốc doalgis siro 60ml là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc jumbomin là thuốc gì? Thuốc gimof là thuốc gì?Thuốc dantuoxin là thuốc gì? Thuốc thiogamma 600 …

Read More »
Thuốc cetampir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cetampir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cetampir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc arimenus là thuốc gì?Thuốc ceteco censamin là thuốc gì?Thuốc gromentin 325mg là thuốc gì? Thuốc cetampir 800 …

Read More »
error: Content is protected !!