Home / Thuốc thần kinh

Thuốc thần kinh

Thuốc dalfusin 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dalfusin 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dalfusin 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc quazimin 1000mg/5ml là thuốc gì?Thuốc ambidil 5 là thuốc gì?Thuốc tydol codeine 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc neubatel forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc neubatel forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc neubatel forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc akneyash 30g là thuốc gì?Thuốc dogatina 50 là thuốc gì?Thuốc carudxan 2 là thuốc gì? Thuốc neubatel …

Read More »
Thuốc numed 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc numed 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc numed 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sertil 100 là thuốc gì?Thuốc Cozaar XQ 5mg/100mg là thuốc gì?Thuốc licotan là thuốc gì? Thuốc numed …

Read More »
Thuốc lilonton 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lilonton 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lilonton 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc erybact 365 là thuốc gì?Thuốc syndopa 275 là thuốc gì? Thuốc Ideos 500mg/400IU là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc amilavil 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amilavil 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amilavil 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cernevit là thuốc gì?Thuốc tusspol 100ml là thuốc gì?Thuốc lipagim 200 là thuốc gì? Thuốc amilavil 10mg …

Read More »
error: Content is protected !!