Home / Thuốc thần kinh (page 19)

Thuốc thần kinh

Thuốc vicetin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vicetin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vicetin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ausdiaglu 80mg là thuốc gì?Thuốc quanliver là thuốc gì?Thuốc bixicam 7.5mg là thuốc gì? Thuốc vicetin 5mg …

Read More »
Thuốc egzysta 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc egzysta 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc egzysta 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc asuta 42 là thuốc gì?Thuốc ezinapc 10mg là thuốc gì?Thuốc gramtob 2ml là thuốc gì? Thuốc egzysta …

Read More »
Thuốc atileucine inj 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc atileucine inj 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc atileucine inj 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc monoclarium 200mg là thuốc gì?Thuốc samtoxim 1g là thuốc gì?Thuốc gelobet là thuốc gì? Thuốc atileucine …

Read More »
Thuốc saihasin 1200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc saihasin 1200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc saihasin 1200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc batipro là thuốc gì?Thuốc pentofyllin 100mg/5ml là thuốc gì?Thuốc nilcox baby fort 250/2mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc pentofyllin 100mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pentofyllin 100mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pentofyllin 100mg/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nilcox baby fort 250/2mg là thuốc gì?Thuốc vacoros 10 là thuốc gì?Thuốc tocemux 200mg là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc egolanza 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc egolanza 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc egolanza 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mufmix 40 là thuốc gì?Thuốc toulalan 50mg là thuốc gì?Thuốc zyrova 10 là thuốc gì? Thuốc egolanza …

Read More »
Thuốc piracefti 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc piracefti 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc piracefti 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc yafort 500mg là thuốc gì?Thuốc neovit h5000 là thuốc gì?Thuốc silpasrine 360mg là thuốc gì? Thuốc piracefti …

Read More »
Thuốc ulcogen 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ulcogen 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ulcogen 800mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc coxirich 200 là thuốc gì?Thuốc lotufast 60mg là thuốc gì? Thuốc savisang 60 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc yafort 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc yafort 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc yafort 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neovit h5000 là thuốc gì?Thuốc silpasrine 360mg là thuốc gì? Thuốc usverin 40mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!