Home / Thuốc tiểu đường

Thuốc tiểu đường

Thuốc amapirid 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amapirid 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amapirid 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Nuprohem Syrup 100Ml là thuốc gì?Thuốc esserose 450 là thuốc gì?Thuốc vin hepa 5ml là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc tyrozet forte 850/5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tyrozet forte 850/5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tyrozet forte 850/5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc heposaren s là thuốc gì?Thuốc omemac 20 là thuốc gì? Thuốc vacomuc 100 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc janumet 50/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc janumet 50/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc janumet 50/500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc canxi nextg cal là thuốc gì?Thuốc ameflu night là thuốc gì?Thuốc zentel 200mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc perglim 3 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc perglim 3 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc perglim 3 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ankitamol là thuốc gì? Thuốc philorpa 5g là thuốc gì?Thuốc atoris 20mg là thuốc gì? Thuốc perglim …

Read More »
Thuốc dorocron mr 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dorocron mr 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dorocron mr 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc azihasan 250 là thuốc gì?Thuốc zinobaby 70mg là thuốc gì?Thuốc do parafen f là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc amapirid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amapirid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amapirid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Cent’Housand là thuốc gì? Thuốc syntosan-s 150ml là thuốc gì?Thuốc kaltatri 0.5mcg là thuốc gì? Thuốc amapirid …

Read More »
Thuốc Wosulin 30/70 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Wosulin 30/70 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Wosulin 30/70 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc milrixa 600/4ml là thuốc gì?Thuốc gaberon 300mg là thuốc gì?Thuốc vintolox 40mg là thuốc gì? Thuốc Wosulin …

Read More »
Thuốc glycinorm 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glycinorm 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glycinorm 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc focgo 8mg là thuốc gì?Thuốc calcizbeta là thuốc gì?Thuốc gentiana là thuốc gì? Thuốc glycinorm 80mg là …

Read More »
Thuốc metsav 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc metsav 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc metsav 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc falgankid 160 là thuốc gì?Thuốc corcotab 2.5mg là thuốc gì?Thuốc melotil 5mg là thuốc gì? Thuốc metsav …

Read More »
Thuốc Scilin M30 (30/70) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Scilin M30 (30/70) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Scilin M30 (30/70) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc panfor sr 750 là thuốc gì?Thuốc renapril 10mg là thuốc gì?Thuốc pantoloc 20mg là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!