Home / Thuốc tiêu hóa (page 20)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc esomeprazol stada 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esomeprazol stada 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esomeprazol stada 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cezil sanofi 10mg là thuốc gì?Thuốc bambec 10mg là thuốc gì?Siro olesom s 100ml là thuốc …

Read More »
Thuốc esogas ivf 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esogas ivf 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esogas ivf 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pyfaclor 250mg là thuốc gì?Thuốc hurazol 40mg là thuốc gì?Thuốc galoxcin 750 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc hurazol 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hurazol 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hurazol 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc galoxcin 750 là thuốc gì?Thuốc neuropyl 400mg là thuốc gì?Thuốc domreme 10mg là thuốc gì? Thuốc hurazol …

Read More »
Thuốc trizodom là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trizodom là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trizodom là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fumagate là thuốc gì?Thuốc folihem là thuốc gì?Thuốc vinzix 20mg/2ml là thuốc gì? Thuốc trizodom là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc fumagate là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fumagate là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fumagate là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc folihem là thuốc gì?Thuốc vinzix 20mg/2ml là thuốc gì?Thuốc doropycin 1.5MIU là thuốc gì? Thuốc fumagate là thuốc …

Read More »
Thuốc domreme 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc domreme 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc domreme 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agimoti 10mg là thuốc gì?Thuốc doromax 500mg là thuốc gì? Thuốc hagimox 250 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc agimoti 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agimoti 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agimoti 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doromax 500mg là thuốc gì?Thuốc hagimox 250 là thuốc gì?Thuốc panactol 650 là thuốc gì? Thuốc agimoti …

Read More »
Thuốc gelactive fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gelactive fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gelactive fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc midantin 50/62.5 là thuốc gì?Thuốc amiphargen 20ml là thuốc gì?Thuốc auclanityl 1g là thuốc gì? Thuốc gelactive …

Read More »
Thuốc amiphargen 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amiphargen 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amiphargen 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc auclanityl 1g là thuốc gì?Thuốc praverix 250mg là thuốc gì?Thuốc carmanus là thuốc gì? Thuốc amiphargen 20ml …

Read More »
Thuốc albis là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc albis là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc albis là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc liverstad 70mg là thuốc gì?Thuốc tarcefandol 1g là thuốc gì?Thuốc gardenal 100mg là thuốc gì? Thuốc albis là …

Read More »
error: Content is protected !!