Home / Thuốc tiêu hóa

Thuốc tiêu hóa

Thuốc intetrix capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc intetrix capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc intetrix capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinopa 40mg/2ml là thuốc gì?Thuốc at arginin 400 là thuốc gì?Thuốc imanok 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc vinopa 40mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinopa 40mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinopa 40mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc at arginin 400 là thuốc gì?Thuốc imanok 10 là thuốc gì?Thuốc thiogamma 600 oral là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc helinzole 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc helinzole 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc helinzole 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cimacin 500 là thuốc gì?Thuốc natecal d3 là thuốc gì?Thuốc metalam 50 là thuốc gì? Thuốc helinzole …

Read More »
Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sobelin 5 là thuốc gì?Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì?Thuốc lomexin 200 là thuốc gì? Thuốc misoclear …

Read More »
Thuốc Axcel Eviline tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Axcel Eviline tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

hiều người thắc mắc Thuốc Axcel Eviline tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc betahistin meyer 16 là thuốc gì?Thuốc cerepone 125mg là thuốc gì?Thuốc nadifex 120 là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!