Home / Thuốc tiêu hóa (page 26)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc bolabio là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bolabio là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bolabio là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vicetin 5mg là thuốc gì?Thuốc ausdiaglu 80mg là thuốc gì?Thuốc quanliver là thuốc gì? Thuốc bolabio là thuốc …

Read More »
Thuốc zeclax 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zeclax 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zeclax 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc atileucine inj 500mg là thuốc gì?Thuốc monoclarium 200mg là thuốc gì?Thuốc samtoxim 1g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc tosuy 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tosuy 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tosuy 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bonpile 10mg là thuốc gì?Thuốc tiphenesin 250mg là thuốc gì?Thuốc cefdina 250 là thuốc gì? Thuốc tosuy …

Read More »
Thuốc vigasid 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vigasid 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vigasid 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc a cnotren là thuốc gì?Thuốc trosicam 15 là thuốc gì?Thuốc setblood là thuốc gì? Thuốc vigasid 20mg …

Read More »
Thuốc batipro là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc batipro là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc batipro là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pentofyllin 100mg/5ml là thuốc gì?Thuốc nilcox baby fort 250/2mg là thuốc gì?Thuốc vacoros 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc toulalan 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc toulalan 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc toulalan 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zyrova 10 là thuốc gì?Thuốc meyerzadin 4 là thuốc gì? Thuốc tanacitoux 50mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc gebhart là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gebhart là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gebhart là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mezagastro 150mg là thuốc gì?Thuốc mizatin 150mg là thuốc gì?Thuốc turanon 50mg là thuốc gì? Thuốc gebhart là …

Read More »
Thuốc mezagastro 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mezagastro 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezagastro 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm này https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mizatin 150mg là thuốc gì?Thuốc turanon 50mg là thuốc gì?Thuốc zysmas là thuốc gì? Thuốc mezagastro 150mg …

Read More »
error: Content is protected !!