Home / Thuốc tim mạch (page 10)

Thuốc tim mạch

Thuốc visartis 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc visartis 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc visartis 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zaclid 20mg là thuốc gì?Thuốc lediceti là thuốc gì?Thuốc opeverin 135mg là thuốc gì? Thuốc visartis 40 …

Read More »
Thuốc dorodipin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dorodipin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dorodipin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nevol 2.5mg là thuốc gì?Thuốc hismedan 20mg là thuốc gì? Thuốc pelearto 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc pecrandil 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pecrandil 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pecrandil 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vorifend forte 500mg là thuốc gì?Thuốc greentamin là thuốc gì?Thuốc leninarto 20 là thuốc gì? Thuốc pecrandil …

Read More »
Thuốc nevol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nevol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nevol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hismedan 20mg là thuốc gì?Thuốc pelearto 20 là thuốc gì?Thuốc rheumapain f là thuốc gì? Thuốc nevol …

Read More »
Thuốc hismedan 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hismedan 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hismedan 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pelearto 20 là thuốc gì?Thuốc rheumapain f là thuốc gì?Thuốc medsolu 16mg là thuốc gì? Thuốc hismedan …

Read More »
Thuốc leninarto 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc leninarto 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc leninarto 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rheumapain f là thuốc gì?Thuốc medsolu 16mg là thuốc gì?Thuốc euvixim 200 là thuốc gì? Thuốc leninarto …

Read More »
Thuốc valbelis 160/25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc valbelis 160/25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc valbelis 160/25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì?Thuốc macnir 50 là thuốc gì?Thuốc usaneton là thuốc gì? Thuốc valbelis …

Read More »
Thuốc agirovastin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agirovastin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agirovastin 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ipalzac 250mg là thuốc gì?Thuốc skian là thuốc gì?Thuốc newtazol 125mg là thuốc gì? Thuốc agirovastin 20 …

Read More »
Thuốc huntelaar 2 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc huntelaar 2 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc huntelaar 2 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc synvetri 100ml là thuốc gì?Thuốc mexcold 150mg là thuốc gì?Thuốc aticef 250 là thuốc gì? Thuốc huntelaar …

Read More »
error: Content is protected !!