Tag Archives: Thuốc hô hấp

Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Kidica syrup 150ml là thuốc gì?Thuốc usalota 10 là thuốc gì?Thuốc medoprazole 20 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc deslora 5 là thuốc gì?Thuốc adofex 60 là thuốc gì?Thuốc elbas là thuốc gì? Thuốc aecysmux …

Read More »
Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glopixin 250 là thuốc gì?Thuốc jointace tablet là thuốc gì?Thuốc dembele 80 là thuốc gì? Thuốc vinka …

Read More »
Thuốc eugintol kid là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eugintol kid là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eugintol kid là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cifga 500 là thuốc gì?Thuốc powercort 15g là thuốc gì? Thuốc stomafar pharmedic là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc mufphy 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mufphy 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mufphy 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doltuxil f là thuốc gì?Thuốc betadulin là thuốc gì?Thuốc prorutin new là thuốc gì? Thuốc mufphy 300 …

Read More »
Thuốc tusspol 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tusspol 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tusspol 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lipagim 200 là thuốc gì?Thuốc trileptal 300 là thuốc gì? Thuốc ibrafen 60ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
agi bromhexine 4

Thuốc agi bromhexine 4 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agi bromhexine 4 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lanazol 30mg là thuốc gì?Thuốc zipda 100 là thuốc gì? Thuốc pylokit là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!