Tag Archives: Thuốc hô hấp

Thuốc siro ho zokozen 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc siro ho zokozen 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc siro ho zokozen 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc piromax 20mg là thuốc gì? Thuốc temprosone 10g là thuốc gì? Thuốc kamydazol fort là thuốc gì? Thuốc siro ho […]

Thuốc bilbroxol syrup 150ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bilbroxol syrup 150ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bilbroxol syrup 150ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc domstal 10 là thuốc gì? Thuốc tildiem 60 là thuốc gì? Thuốc poncif 500 là thuốc gì? Thuốc bilbroxol syrup 150ml […]

Thuốc tecpin-dem là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tecpin-dem là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tecpin-dem là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: vadol 650 extra là thuốc gì? bactaza là thuốc gì? Viên giải rượu me 21 là thuốc gì? Thuốc tecpin-dem là thuốc gì? có […]

Thuốc noaztine 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc noaztine 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc noaztine 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dosen 250mg là thuốc gì? Thuốc ivis b12 là thuốc gì? Thuốc tony canxi 10ml là thuốc gì? Thuốc noaztine 50 là […]

Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pacegan 500 là thuốc gì? Thuốc chlorocina h 4g là thuốc gì? Thuốc lorucet 10 là thuốc gì? Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là […]

Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pepliaz là thuốc gì? Thuốc silpasrine là thuốc gì? Thuốc nefolin 30mg là thuốc gì? Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có […]

Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc donox 60mg là thuốc gì? Thuốc denicol 20% là thuốc gì? Thuốc urusel soft cap là thuốc gì? Thuốc rocamux 250mg là […]

Thuốc pms dexipharm 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pms dexipharm 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pms dexipharm 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc itraxcop 100 là thuốc gì? Thuốc beecom c ace là thuốc gì? Thuốc lampar 5 là thuốc gì? Thuốc pms dexipharm […]

Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Kidica syrup 150ml là thuốc gì? Thuốc usalota 10 là thuốc gì? Thuốc medoprazole 20 là thuốc gì? Thuốc Suroate Tablets […]

Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc deslora 5 là thuốc gì? Thuốc adofex 60 là thuốc gì? Thuốc elbas là thuốc gì? Thuốc aecysmux 200 effer là […]

error: Content is protected !!