Home / Thuốc giảm đau (page 10)

Thuốc giảm đau

Thuốc hapacol 500mg blue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hapacol 500mg blue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hapacol 500mg blue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc amapirid 4mg là thuốc gì?Thuốc Nuprohem Syrup 100Ml là thuốc gì?Thuốc esserose 450 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc cadigesic extra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cadigesic extra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cadigesic extra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ytezmono là thuốc gì? Thuốc cefass 60 là thuốc gì?Thuốc cocilone 1mg là thuốc gì? Thuốc cadigesic …

Read More »
Thuốc nisidol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nisidol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nisidol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Dầu phật linh 5ml có tác dụng gì?Thuốc nonzoli 20mg là thuốc gì?Thuốc lisonorm là thuốc gì? Thuốc nisidol …

Read More »
Thuốc partamol eff là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc partamol eff là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc partamol eff là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ovalax traphaco 5mg là thuốc gì?Thuốc calcium nic extra 10ml là thuốc gì?Thuốc eulexcin 500 là thuốc …

Read More »
Thuốc pacemin b1 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pacemin b1 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pacemin b1 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc micfasoblue là thuốc gì?Bụng kinh khang là thuốc gì?Thuốc spobet 100mg là thuốc gì? Thuốc pacemin …

Read More »
Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc telfast bd 60mg là thuốc gì?Thuốc flavital 500 là thuốc gì?Thuốc hamucin là thuốc gì? Thuốc bivinadol …

Read More »
Thuốc paratramol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc paratramol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc paratramol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Eyaren Ophthalmic 10ml là thuốc gì?Thuốc capesto 20mg là thuốc gì?Thuốc bixofen 120 là thuốc gì? Thuốc paratramol …

Read More »
Thuốc trimelan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trimelan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trimelan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc jumbomax là thuốc gì?Thuốc doromax 200mg là thuốc gì?Thuốc meditrol 0.25mcg là thuốc gì? Thuốc trimelan là thuốc …

Read More »
Thuốc Acemol Enfant 100mglà thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Acemol Enfant 100mglà thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Acemol Enfant 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc infen 25 là thuốc gì?Thuốc janumet 50/500mg là thuốc gì?Thuốc canxi nextg cal là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!