Home / Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau

Thuốc drofen 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc drofen 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc drofen 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc macrolacin 250 là thuốc gì?Thuốc pemeliv 200 là thuốc gì?Thuốc vashasan mr 35 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc dibulaxan danapha là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dibulaxan danapha là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dibulaxan danapha là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc enap 10 là thuốc gì?Thuốc zikafix 100ml là thuốc gì?Thuốc geotonik là thuốc gì? Thuốc dibulaxan danapha …

Read More »
Thuốc tydol codeine 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tydol codeine 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tydol codeine 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vincystin 200 là thuốc gì?Thuốc bonzacim 10 là thuốc gì?Thuốc neubatel forte là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc acupan 2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acupan 2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acupan 2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vitasmooth 600 là thuốc gì?Thuốc skincol 30g là thuốc gì?Thuốc kid plus 200ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc nimesulid 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nimesulid 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nimesulid 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dinpocef 100 là thuốc gì?Thuốc brufen 100/5ml là thuốc gì?Saforelle bebe 125ml có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »
Viên vai gáy thái dương là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Viên vai gáy thái dương là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Viên vai gáy thái dương là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vernadas tablet 200 là thuốc gì?Thuốc tinidazol 500mg DHG là thuốc gì?Thuốc naflu extra là …

Read More »
Thuốc brufen 100/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc brufen 100/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc brufen 100/5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Saforelle bebe 125ml có tác dụng gì?Thuốc allhical 180ml là thuốc gì?Thuốc Babykid Vinaplus 10ml là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!