Home / Thuốc kháng sinh (page 30)

Thuốc kháng sinh

Thuốc gatifloxacin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gatifloxacin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gatifloxacin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc silnozigyn là thuốc gì?Thuốc irbeazid am là thuốc gì?Thuốc dogastrol 40mg là thuốc gì? Thuốc gatifloxacin 400mg …

Read More »
Thuốc vietcef 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vietcef 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vietcef 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lomerate là thuốc gì?Thuốc vagigel là thuốc gì?Thuốc razocon 2g là thuốc gì? Thuốc vietcef 1g là …

Read More »
Thuốc cefimine rtc 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefimine rtc 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefimine rtc 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mexams 10 là thuốc gì?Thuốc pepliaz là thuốc gì? Thuốc silpasrine là thuốc gì? Thuốc cefimine …

Read More »
Thuốc medci 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medci 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medci 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lanmebi 30mg là thuốc gì?Thuốc ulcersep 262mg là thuốc gì?Thuốc seovigo 80mg là thuốc gì? Thuốc medci …

Read More »
Thuốc podus 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc podus 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc podus 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc revole 40mg là thuốc gì?Thuốc mebicefpo 200 là thuốc gì?Thuốc mibelaxol 750 là thuốc gì? Thuốc podus …

Read More »
Thuốc lotrial s 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lotrial s 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lotrial s 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc meyervasid f là thuốc gì?Thuốc redmol là thuốc gì?Thuốc ovu fort là thuốc gì? Thuốc lotrial …

Read More »
Thuốc klavunamox bid 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc klavunamox bid 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc klavunamox bid 1000mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nicbesolvin 4mg là thuốc gì?Thuốc grepid 75mg là thuốc gì?Thuốc xylo fran 0.05% là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc brodicef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc brodicef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc brodicef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc atorcal 20mg là thuốc gì?Thuốc bisocar 5mg là thuốc gì?Thuốc taniz 5mg là thuốc gì? Thuốc brodicef …

Read More »
error: Content is protected !!