Home / Thuốc kháng sinh (page 32)

Thuốc kháng sinh

Thuốc samtoxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc samtoxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc samtoxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gelobet là thuốc gì?Thuốc deslet 60ml là thuốc gì?Thuốc tosuy 20mg là thuốc gì? Thuốc samtoxim 1g …

Read More »
Thuốc goldoflo 40ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc goldoflo 40ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc goldoflo 40ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Siro deslohis 30ml có tác dụng gì?Dung dịch lovisoft 200ml có tác dụng gì?Thuốc vigasid 20mg là thuốc …

Read More »
Thuốc cefdina 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefdina 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefdina 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc saihasin 1200mg là thuốc gì?Thuốc batipro là thuốc gì?Thuốc pentofyllin 100mg/5ml là thuốc gì? Thuốc cefdina 250 …

Read More »
Thuốc raroxime 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc raroxime 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc raroxime 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc evitanate là thuốc gì? Thuốc egolanza 10mg là thuốc gì?Thuốc mufmix 40 là thuốc gì? Thuốc raroxime …

Read More »
Thuốc cefdinix 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefdinix 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefdinix 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ulcogen 800mg là thuốc gì?Thuốc coxirich 200 là thuốc gì?Thuốc lotufast 60mg là thuốc gì? Thuốc cefdinix …

Read More »
Thuốc fonroxil 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fonroxil 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fonroxil 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc 3b canada là thuốc gì?Thuốc tizanad 4mg là thuốc gì?Thuốc terfelic f là thuốc gì? Thuốc fonroxil …

Read More »
Thuốc cloviracinob 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cloviracinob 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cloviracinob 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ridlor 75mg là thuốc gì?Thuốc troyplatt 75mg là thuốc gì? Thuốc clopikip 75mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc feomin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc feomin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc feomin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mezabastin 10mg là thuốc gì?Thuốc allerba 10mg là thuốc gì?Thuốc bacien extra là thuốc gì? Thuốc feomin …

Read More »
Thuốc draichin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc draichin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc draichin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc larfix 8mg là thuốc gì?Thuốc tamiram 500mg là thuốc gì?Thuốc bifucil 500 là thuốc gì? Thuốc draichin …

Read More »
error: Content is protected !!