Home / Thuốc tiêu hóa (page 30)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc ezdixum 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ezdixum 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ezdixum 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc manzura 5 là thuốc gì?Thuốc esorest 300mg là thuốc gì?Thuốc doheath là thuốc gì? Thuốc ezdixum 20 …

Read More »
Thuốc axitan 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc axitan 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc axitan 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neuralmin 75mg là thuốc gì?Thuốc prazogood 40mg là thuốc gì?Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? Thuốc axitan …

Read More »
Thuốc prazogood 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc prazogood 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc prazogood 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì?Thuốc gasompel-m là thuốc gì?Thuốc Spas Meyer 40mg là thuốc gì? Thuốc prazogood …

Read More »
Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gasompel-m là thuốc gì?Thuốc Spas Meyer 40mg là thuốc gì?Thuốc novothym 10ml là thuốc gì? Thuốc esomaxcare …

Read More »
Thuốc gasompel-m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gasompel-m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gasompel-m là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Spas Meyer 40mg là thuốc gì?Thuốc novothym 10ml là thuốc gì?Thuốc tolura 40mg là thuốc gì? Thuốc gasompel-m …

Read More »
Thuốc Spas Meyer 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Spas Meyer 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Spas Meyer 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nayhttps://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc novothym 10ml là thuốc gì? Thuốc tolura 40mg là thuốc gì?Thuốc phezinak là thuốc gì? Thuốc Spas …

Read More »
Thuốc phacolugel 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc phacolugel 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc phacolugel 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc oracap 20 là thuốc gì? Thuốc zoloman 100 là thuốc gì?Thuốc besfoben 300 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!