Home / Thuốc tiêu hóa (page 30)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc omeptul 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc omeptul 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc omeptul 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc siloxogene là thuốc gì?Bột nabifar 5g có tác dụng gì?Thuốc hightamine là thuốc gì? Thuốc omeptul 20mg …

Read More »
Thuốc siloxogene là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc siloxogene là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc siloxogene là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bột nabifar 5g có tác dụng gì?Thuốc hightamine là thuốc gì? Thuốc penstal là thuốc gì? Thuốc siloxogene là …

Read More »
Thuốc aibezym là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aibezym là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aibezym là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agirenyl là thuốc gì?Thuốc incix là thuốc gì?Thuốc trisova 20mg là thuốc gì? Thuốc aibezym là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc metoran là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc metoran là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc metoran là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dorocron mr 60 là thuốc gì?Thuốc azihasan 250 là thuốc gì?Thuốc zinobaby 70mg là thuốc gì? Thuốc metoran …

Read More »
Thuốc maropol 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc maropol 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc maropol 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Wosulin 30/70 là thuốc gì?Thuốc milrixa 600/4ml là thuốc gì?Thuốc gaberon 300mg là thuốc gì? Thuốc maropol …

Read More »
Thuốc zentomyces 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zentomyces 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zentomyces 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc propain 500mg là thuốc gì? Thuốc simze plus là thuốc gì?Thuốc xilavic 625 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc vintolox 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vintolox 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vintolox 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tenlyso là thuốc gì?Thuốc pm glukhop là thuốc gì?Thuốc lamicom là thuốc gì? Thuốc vintolox 40mg là …

Read More »
Thuốc raciper 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc raciper 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc raciper 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bigentil 100 là thuốc gì?Thuốc cedesfarnin 0.25mg là thuốc gì? Thuốc biscapro 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc inore kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc inore kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc inore kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc newcilotal là thuốc gì?Thuốc relketo 200 là thuốc gì?Thuốc pycalis 20 là thuốc gì? Thuốc inore kit …

Read More »
error: Content is protected !!