Home / Thuốc tiêu hóa (page 32)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc zantagel 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zantagel 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc richron 100mg là thuốc gì?Thuốc cefdinix 200 là thuốc gì?Thuốc ulcogen 800mg là thuốc gì? Thuốc zantagel …

Read More »
Thuốc richron 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc richron 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc richron 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cefdinix 200 là thuốc gì?Thuốc ulcogen 800mg là thuốc gì?Thuốc coxirich 200 là thuốc gì? Thuốc richron …

Read More »
Thuốc silpasrine 360mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc silpasrine 360mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc silpasrine 360mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc usverin 40mg là thuốc gì? Thuốc hapacol 650 extra là thuốc gì?Thuốc coxileb 100 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc usverin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc usverin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc usverin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hapacol 650 extra là thuốc gì?Thuốc coxileb 100 là thuốc gì?Thuốc zonaxson 50mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc famoster 10mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc famoster 10mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc famoster 10mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc memloba 40mg là thuốc gì?Thuốc rantac 150 là thuốc gì?Thuốc amemoin 500mg là thuốc gì? Thuốc famoster …

Read More »
Thuốc savizentac 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc savizentac 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc savizentac 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc byralen 500 là thuốc gì?Thuốc precare f là thuốc gì? Thuốc mimmibi là thuốc gì? Thuốc savizentac …

Read More »
error: Content is protected !!