Home / Thuốc tim mạch (page 2)

Thuốc tim mạch

Thuốc vastarel mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vastarel mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vastarel mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinsolon 4mg là thuốc gì?Thuốc napharangan codein là thuốc gì?Thuốc doxmin là thuốc gì? Thuốc vastarel …

Read More »
Thuốc g5 duratrix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc g5 duratrix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc g5 duratrix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc taginba 40mg là thuốc gì?Thuốc franrogyl là thuốc gì?Thuốc servigesic 500 là thuốc gì? Thuốc g5 duratrix …

Read More »
Thuốc mildocap 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mildocap 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mildocap 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc erolin 10mg là thuốc gì? Thuốc telfor 120 là thuốc gì?Thuốc lactoplux 5g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc rotalzon 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rotalzon 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rotalzon 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc descotyl 250 là thuốc gì?Thuốc Rinofil 2.5mg/5ml là thuốc gì?Thuốc aphaxan là thuốc gì? Thuốc rotalzon 50 …

Read More »
Thuốc lisonorm là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lisonorm là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lisonorm là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc atp 20mg là thuốc gì?Thuốc rovas 3m là thuốc gì?Thuốc kidviton 120ml là thuốc gì? Thuốc lisonorm là …

Read More »
error: Content is protected !!