Home / Thuốc tim mạch (page 3)

Thuốc tim mạch

Thuốc lipofor 600 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lipofor 600 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lipofor 600 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rotundin bvp 30mg là thuốc gì?Thuốc biosuptin là thuốc gì?Thuốc tormeg 20 là thuốc gì? Thuốc lipofor …

Read More »
Thuốc rotundin bvp 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rotundin bvp 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rotundin bvp 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biosuptin là thuốc gì?Thuốc tormeg 20 là thuốc gì?Thuốc difelene gel 1% là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc pyzacar 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pyzacar 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pyzacar 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pecaldex 10ml là thuốc gì? Thuốc librax 5/2.5mg là thuốc gì?Thuốc diurefar 40 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc ucyrin 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ucyrin 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ucyrin 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cebrex 40mg là thuốc gì?Thuốc glocip 500 là thuốc gì?Thuốc bidisamin 500 là thuốc gì? Thuốc ucyrin …

Read More »
Thuốc cardilopin 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cardilopin 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cardilopin 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hepotec 200mg là thuốc gì?Thuốc perical d3 là thuốc gì?Thuốc Dexavel Spr.15ml là thuốc gì? Thuốc cardilopin …

Read More »
Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc emanera 20mg là thuốc gì?Thuốc ecomin od là thuốc gì? Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc flavital 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flavital 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flavital 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hamucin là thuốc gì?Thuốc bezinex là thuốc gì?Thuốc alegysal 0.1% là thuốc gì? Thuốc flavital 500 là …

Read More »
Thuốc resines 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc resines 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc resines 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc legalon 70mg là thuốc gì? Thuốc mydocalm 150mg là thuốc gì?Thuốc illixime 5ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!