Home / Thuốc tim mạch (page 5)

Thuốc tim mạch

Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: ruzittu 100mg là thuốc gì?heparegen là thuốc gì?labitic là thuốc gì? Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc …

Read More »
Thuốc spiromide 20/50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc spiromide 20/50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc spiromide 20/50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: barudon 10ml là thuốc gì?homtamin ginseng gold là thuốc gì?blucals là thuốc gì? Thuốc spiromide 20/50mg là thuốc …

Read More »
Thuốc procoralan 7.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc procoralan 7.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc procoralan 7.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: fosmicin 500mg là thuốc gì? phlebodia 600mg là thuốc gì?nomigrain 5mg là thuốc gì? Thuốc procoralan 7.5mg là …

Read More »
Thuốc ezvasten 20/10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ezvasten 20/10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ezvasten 20/10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: neo corclion f là thuốc gì?vifamox f1000 là thuốc gì?seromin là thuốc gì? Thuốc ezvasten 20/10mg là thuốc …

Read More »
Thuốc dozidine MR 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dozidine MR 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dozidine MR 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: moxydar là thuốc gì?kyominotin là thuốc gì?martaz 20mg là thuốc gì? Thuốc dozidine MR 35mg là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!