Home / Thuốc giảm đau (page 3)

Thuốc giảm đau

Thuốc lopenca 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lopenca 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lopenca 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc spifuca plus là thuốc gì?Thuốc pms moprazol 20 là thuốc gì?Thuốc ayale 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc frezefev 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc frezefev 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc frezefev 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zencocif 500 là thuốc gì?Thuốc prepentin 75 là thuốc gì?Thuốc mibeplen 5 là thuốc gì? Thuốc frezefev …

Read More »
Thuốc datrieuchung new 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc datrieuchung new 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc datrieuchung new 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc efort 400 là thuốc gì?Thuốc philpovin 5g/10ml là thuốc gì? Thuốc coflun 150 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc rumacerin cap 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rumacerin cap 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rumacerin cap 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ferlatum fol là thuốc gì?Thuốc cerlergic 10 là thuốc gì?Thuốc manervin 470 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc biragan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biragan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biragan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc epofluden 500 là thuốc gì? Thuốc magisix là thuốc gì?Thuốc silkeron creme 10g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc epofluden 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc epofluden 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc epofluden 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc magisix là thuốc gì?Thuốc silkeron creme 10g là thuốc gì?Thuốc green pam 80 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc panamin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc panamin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc panamin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gentizone 10g là thuốc gì?Thuốc roman c là thuốc gì?Thuốc theclaxim là thuốc gì? Thuốc panamin 500 …

Read More »
Thuốc zentofen 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zentofen 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zentofen 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ngậm aliricin là thuốc gì?Thuốc vaginapoly là thuốc gì?Thuốc medopiren 500 là thuốc gì? Thuốc zentofen 100 …

Read More »
Thuốc savi pamol extra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc savi pamol extra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc savi pamol extra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rabaris tablet 20 là thuốc gì?Thuốc ginknex 80 là thuốc gì?Thuốc lacbio pro gói là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!