Home / Thuốc giảm đau (page 3)

Thuốc giảm đau

Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bivinadol 325mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc telfast bd 60mg là thuốc gì?Thuốc flavital 500 là thuốc gì?Thuốc hamucin là thuốc gì? Thuốc bivinadol …

Read More »
Thuốc paratramol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc paratramol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc paratramol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Eyaren Ophthalmic 10ml là thuốc gì?Thuốc capesto 20mg là thuốc gì?Thuốc bixofen 120 là thuốc gì? Thuốc paratramol …

Read More »
Thuốc trimelan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trimelan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trimelan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc jumbomax là thuốc gì?Thuốc doromax 200mg là thuốc gì?Thuốc meditrol 0.25mcg là thuốc gì? Thuốc trimelan là thuốc …

Read More »
Thuốc Acemol Enfant 100mglà thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Acemol Enfant 100mglà thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Acemol Enfant 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc infen 25 là thuốc gì?Thuốc janumet 50/500mg là thuốc gì?Thuốc canxi nextg cal là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc ameflu night là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ameflu night là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ameflu night là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zentel 200mg là thuốc gì? Thuốc zyrtec 10mg là thuốc gì?Thuốc rocimus 0.03% là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc balarat tab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc balarat tab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc balarat tab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc econazine cream 10g là thuốc gì?Thuốc cardioton là thuốc gì?Thuốc Perfalgan 1g/100ml là thuốc gì? Thuốc balarat …

Read More »
Thuốc Perfalgan 1g/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Perfalgan 1g/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Perfalgan 1g/100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc magie sulfat 15 là thuốc gì?Thuốc denizen 10mg là thuốc gì?Thuốc biresort 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!