Home / Thuốc giảm đau (page 2)

Thuốc giảm đau

Thuốc trivacintana là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trivacintana là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc trivacintana là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cadirizin 10mg là thuốc gì? Thuốc silygamma 150 là thuốc gì?Thuốc terpin goledin là thuốc gì? Thuốc trivacintana …

Read More »
Thuốc tenamyd actadol 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tenamyd actadol 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tenamyd actadol 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dinalvic VPC là thuốc gì?Thuốc etowell 60 là thuốc gì?Thuốc Terbisil Tablet là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc bonxicam là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bonxicam là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bonxicam là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc argide 5ml là thuốc gì?Thuốc calcium hasan 250 là thuốc gì?Thuốc vastarel mr 35mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc napharangan codein là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc napharangan codein là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc napharangan codein là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doxmin là thuốc gì?Thuốc Aminoleban 8% Inf.200ml là thuốc gì?Thuốc fedimtast 60 là thuốc gì? Thuốc napharangan …

Read More »
Thuốc doxmin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc doxmin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc doxmin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Aminoleban 8% Inf.200ml là thuốc gì?Thuốc fedimtast 60 là thuốc gì?Thuốc mildocap 25mg là thuốc gì? Thuốc doxmin …

Read More »
Thuốc servigesic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc servigesic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc servigesic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc orieso 20mg là thuốc gì?Thuốc hamov vạn xuân là thuốc gì?Thuốc halfhuid 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!