Home / Thuốc giảm đau (page 4)

Thuốc giảm đau

Thuốc probilase tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc probilase tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc probilase tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tusligo 20 là thuốc gì?Thuốc alzental 400 là thuốc gì?Thuốc dolnaltic 500 là thuốc gì? Thuốc probilase …

Read More »
Thuốc dolnaltic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dolnaltic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dolnaltic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bi preterax là thuốc gì?Thuốc pms-Ursodiol C 500 là thuốc gì?Thuốc Pampara 500mg/20ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc agimol 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?Thuốc agimol 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agimol 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agimol 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc codalgin forte là thuốc gì?Thuốc glomoti m 10mg là thuốc gì?Thuốc oremute 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Bromtab Tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Bromtab Tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Bromtab Tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc philheldex 300 là thuốc gì?Thuốc Seophacal tablet 100 là thuốc gì?Thuốc cadifast 60 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Araclof Tablet 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Araclof Tablet 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Araclof Tablet 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tidocol 400 là thuốc gì?Thuốc dynamogen 10ml là thuốc gì?Thuốc canxi morecal là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc tiphadol 650 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tiphadol 650 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tiphadol 650 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc timinol 20 là thuốc gì?Thuốc Pro Dafalgan 1g là thuốc gì?Thuốc tanponai 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc parafizz 650 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc parafizz 650 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc parafizz 650 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc domecor 5 là thuốc gì?Thuốc prohepatis 200 là thuốc gì?Thuốc hyposufen 330 là thuốc gì? Thuốc parafizz …

Read More »
error: Content is protected !!