Home / Thuốc giảm đau (page 5)

Thuốc giảm đau

Thuốc gragesic t capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gragesic t capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gragesic t capsule là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc daygra 100 là thuốc gì?Thuốc 3bpluzs là thuốc gì?Thuốc ranipin 150 là thuốc gì? Thuốc gragesic …

Read More »
Thuốc tovalgan ef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tovalgan ef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tovalgan ef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medazolin 1g là thuốc gì?Thuốc zentobiso 10mg là thuốc gì?Thuốc hilan kit là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc protamol 325/200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc protamol 325/200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc protamol 325/200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc domenol 4 là thuốc gì?Thuốc max fexim 100 là thuốc gì?Thuốc claritek 125mg/5ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc lysozyme 90 MDP là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lysozyme 90 MDP là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lysozyme 90 MDP là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Vitafact Dha Plus là thuốc gì?Thuốc hoạt huyết thephaco là thuốc gì?Thuốc acne medication 5 là …

Read More »
Thuốc efferhasan 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc efferhasan 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc efferhasan 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thttps://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Sâm qui tinh 300ml là thuốc gì?Thuốc bequantene cream 10g là thuốc gì?Thuốc franlex 250 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lomexin 200 là thuốc gì?Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì?Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? Thuốc goltakmin 325 …

Read More »
Thuốc thecenamin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc thecenamin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc thecenamin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pantogut 40 là thuốc gì?Thuốc czartan 25 là thuốc gì? Thuốc gesta b9 là thuốc gì? Thuốc thecenamin …

Read More »
error: Content is protected !!