Category Archives: Thuốc hô hấp

Thuốc Maxxmucous-AB 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Maxxmucous-AB 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Maxxmucous-AB 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Uristic 300 là thuốc gì? Thuốc Lipstins 20 là thuốc gì? Thuốc Usolin 200 là thuốc gì? Thuốc Maxxmucous-AB 30 là […]

Thuốc Usalukast 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Usalukast 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Usalukast 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Asmorfan 500 là thuốc gì? Thuốc Levpiram 500 là thuốc gì? Thuốc Naprofar 550 là thuốc gì? Thuốc Usalukast 5 là […]

Thuốc Massoft 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Massoft 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Massoft 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Euvaltan 40 là thuốc gì? Thuốc Dasoltac 400 là thuốc gì? Thuốc Kievidol extra là thuốc gì? Thuốc Massoft 100ml là […]

Thuốc Lungastic 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Lungastic 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Lungastic 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Kuzbin 200 là thuốc gì? Thuốc Lavezzi-5 là thuốc gì? Thuốc Mifomem là thuốc gì? Thuốc Lungastic 20 là thuốc gì? có tác […]

Thuốc Myltuss là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Myltuss là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Myltuss là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Thuốc Myltuss là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Thuốc Myltuss là thuốc gì? có tác dụng gì? Thuốc Myltuss là thuốc hô hấp […]

Thuốc Redomuc 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Redomuc 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Redomuc 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Ocetamin 300 là thuốc gì? Thuốc Autifan 20 là thuốc gì? Thuốc SaViEto 300 là thuốc gì? Thuốc Redomuc 30 là thuốc gì? […]

Thuốc Tinfomuc 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Tinfomuc 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Tinfomuc 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Goldasmo 200 là thuốc gì? Thuốc Basmicin 400 là thuốc gì? Thuốc Repainlin 50 là thuốc gì? Thuốc Tinfomuc 100 là thuốc gì? […]

Thuốc expecto 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc expecto 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc expecto 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ginred là thuốc gì? Thuốc Eprex 2000 là thuốc gì? Thuốc profenid 50 là thuốc gì? Thuốc expecto 60ml là thuốc gì? […]

Thuốc cadimusol 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cadimusol 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cadimusol 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zelfamox 500/125 DT là thuốc gì? Thuốc Dotasea-F là thuốc gì? Thuốc Esosunny 40 là thuốc gì? Thuốc cadimusol 200 là thuốc […]

Thuốc eprazinon 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eprazinon 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eprazinon 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dismolan 10ml là thuốc gì? Thuốc tufsine 200 là thuốc gì? Thuốc docifix 200mg là thuốc gì? Thuốc eprazinon 50mg là thuốc […]

error: Content is protected !!