Home / Thuốc hô hấp (page 3)

Thuốc hô hấp

Thuốc eucaphor là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eucaphor là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eucaphor là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lumbrotine 100 là thuốc gì?Thuốc kanausin 10 là thuốc gì? Thuốc asgizole 40mg là thuốc gì? Thuốc eucaphor …

Read More »
Thuốc anpemux 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc anpemux 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc anpemux 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biorindol 2 là thuốc gì?Thuốc mendicet plus là thuốc gì?Thuốc ceftacin 1g là thuốc gì? Thuốc anpemux …

Read More »
Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alcopic cream 40ml là thuốc gì?Thuốc hepato là thuốc gì?Thuốc halez 5 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acecyst 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc misoclear 200mcg là thuốc gì?Thuốc sobelin 5 là thuốc gì?Thuốc goltakmin 325 là thuốc gì? Thuốc acecyst …

Read More »
Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medxil 200 là thuốc gì?Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì?Thuốc fumafer b9 corbiere là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fumafer b9 corbiere là thuốc gì?Thuốc miclacol blue f là thuốc gì?Thuốc eyrus ointment 3.5g là …

Read More »
Thuốc leprozine tab 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc leprozine tab 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc leprozine tab 60 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tioga 125ml là thuốc gì?Thuốc thecenamin là thuốc gì? Thuốc pantogut 40 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!