Home / Thuốc hô hấp (page 3)

Thuốc hô hấp

Thuốc Salmodil Expectorant Syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Salmodil Expectorant Syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Salmodil Expectorant Syrup 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc surbex z là thuốc gì?Thuốc Olotedin Eye Drops 5ml là thuốc gì?Thuốc philrogam là thuốc …

Read More »
Thuốc ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ventolin expectorant 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glexil 500 là thuốc gì?Thuốc agilecox 200mg là thuốc gì?Thuốc mediphylamin 250mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc carbocistein 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc carbocistein 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc carbocistein 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: mibeviru cream 5g là thuốc gì?an thần mimosa opc là thuốc gì?neurogesic m là thuốc gì? Thuốc carbocistein …

Read More »
Thuốc muscino là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc muscino là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc muscino là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.comsẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc s dicanxi là thuốc gì?Thuốc dorithricin là thuốc gì?Thuốc livergenol là thuốc gì? Thuốc muscino là thuốc gì? có …

Read More »
Thuốc atisalbu 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc atisalbu 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc atisalbu 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: amxolmuc 30mg là thuốc gì?repamax 500 là thuốc gì?osarox 50ml là thuốc gì? Thuốc atisalbu 30ml là thuốc …

Read More »
Thuốc amxolmuc 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amxolmuc 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amxolmuc 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: repamax 500 là thuốc gì?osarox 50ml là thuốc gì?goldcefo 1g là thuốc gì? Thuốc amxolmuc 30mg là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!