Home / Thuốc hô hấp (page 2)

Thuốc hô hấp

Thuốc Paratriam 200mg Powder là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Paratriam 200mg Powder là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Paratriam 200mg Powder là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc trafedin new 5mg là thuốc gì?Thuốc nifedipin stada 10mg là thuốc gì?Thuốc tenamyd actadol 500 là …

Read More »
Thuốc terpincold hà tây là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc terpincold hà tây là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc terpincold hà tây là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinbrex 80mg/2ml là thuốc gì?Thuốc atzoptic là thuốc gì?Thuốc bonxicam là thuốc gì? Thuốc terpincold hà …

Read More »
Thuốc siro ho zokozen 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc siro ho zokozen 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc siro ho zokozen 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc piromax 20mg là thuốc gì?Thuốc temprosone 10g là thuốc gì? Thuốc kamydazol fort là thuốc …

Read More »
Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Viên sắt algaferi là thuốc gì?Thuốc trimibelin 10mg là thuốc gì?Thuốc cledomox 1g là thuốc gì? Thuốc lobonxol …

Read More »
Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cadigesic extra là thuốc gì? Thuốc ytezmono là thuốc gì?Thuốc cefass 60 là thuốc gì? Thuốc naomy …

Read More »
Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc optipan 50mg là thuốc gì?Thuốc euvipol là thuốc gì?Thuốc sulfaganin 500mg là thuốc gì? Thuốc drenoxol 30mg/10ml …

Read More »
Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc touxirup 30ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc boram liverhel là thuốc gì?Thuốc perglim 3 là thuốc gì?Thuốc ankitamol là thuốc gì? Thuốc touxirup 30ml …

Read More »
error: Content is protected !!