Home / Thuốc hô hấp (page 2)

Thuốc hô hấp

Thuốc abrocto 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc abrocto 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc abrocto 30mg/10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bostanex 60ml là thuốc gì?Thuốc jocet 10mg là thuốc gì?Thuốc onglyza 5mg là thuốc gì? Thuốc abrocto …

Read More »
Thuốc hotan fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hotan fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hotan fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc urilith 1500 là thuốc gì?Thuốc tametop siro 100ml là thuốc gì?Thuốc uphatin 5 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc codentecpin 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc codentecpin 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc codentecpin 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fedmen 180 là thuốc gì?Thuốc harrox 100 là thuốc gì?Thuốc agimol 325 là thuốc gì? Thuốc codentecpin …

Read More »
Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glopixin 250 là thuốc gì?Thuốc jointace tablet là thuốc gì?Thuốc dembele 80 là thuốc gì? Thuốc vinka …

Read More »
Thuốc eucaphor là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eucaphor là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eucaphor là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lumbrotine 100 là thuốc gì?Thuốc kanausin 10 là thuốc gì? Thuốc asgizole 40mg là thuốc gì? Thuốc eucaphor …

Read More »
Thuốc anpemux 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc anpemux 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc anpemux 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biorindol 2 là thuốc gì?Thuốc mendicet plus là thuốc gì?Thuốc ceftacin 1g là thuốc gì? Thuốc anpemux …

Read More »
Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betadine kid 20ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alcopic cream 40ml là thuốc gì?Thuốc hepato là thuốc gì?Thuốc halez 5 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!