Home / Thuốc hô hấp (page 4)

Thuốc hô hấp

Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fleming 625mg là thuốc gì?Thuốc colarosu 20 là thuốc gì?Thuốc puracal là thuốc gì? Thuốc eucatol forte …

Read More »
Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc flemnil 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hasancip 500 là thuốc gì?Thuốc ailaxon là thuốc gì?Thuốc pauzin 500 là thuốc gì? Thuốc flemnil 60ml …

Read More »
Thuốc fitorhi f là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fitorhi f là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fitorhi f là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alphamethason DHT là thuốc gì? Thuốc blissfast là thuốc gì?Thuốc selenace là thuốc gì? Thuốc fitorhi f …

Read More »
Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc TPCN lycoskin là thuốc gì?Thuốc calcium geral là thuốc gì?Thuốc capelo 100 là thuốc gì? Thuốc mucosolvan …

Read More »
agi bromhexine 4

Thuốc agi bromhexine 4 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agi bromhexine 4 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lanazol 30mg là thuốc gì?Thuốc zipda 100 là thuốc gì? Thuốc pylokit là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc ambron 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ambron 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ambron 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phartino là thuốc gì?Thuốc glotal 500 là thuốc gì?Thuốc pedonase là thuốc gì? Thuốc ambron 30mg là …

Read More »
Thuốc khaterban là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc khaterban là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc khaterban là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc enpovid fe folic là thuốc gì?Cốm lactobamin là thuốc gì?Thuốc olmed 10mg là thuốc gì? Thuốc khaterban là …

Read More »
Thuốc vinacode 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinacode 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinacode 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cordaflex 20mg là thuốc gì?Thuốc acticarbine là thuốc gì?Thuốc natrilix sr 1.5mg là thuốc gì? Thuốc vinacode …

Read More »
error: Content is protected !!