Category Archives: Thuốc hô hấp

Thuốc dismolan 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dismolan 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dismolan 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tufsine 200 là thuốc gì? Thuốc docifix 200mg là thuốc gì? Thuốc tavazid 5ml là thuốc gì? Thuốc dismolan 10ml là thuốc […]

Thuốc tufsine 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tufsine 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tufsine 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc docifix 200mg là thuốc gì? Thuốc tavazid 5ml là thuốc gì? Thuốc cledomox 625 là thuốc gì? Thuốc tufsine 200 là thuốc […]

Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lobonxol 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Viên sắt algaferi là thuốc gì? Thuốc trimibelin 10mg là thuốc gì? Thuốc cledomox 1g là thuốc gì? Thuốc lobonxol 30mg là thuốc […]

Thuốc acitys 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acitys 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acitys 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Praymed Tablet là thuốc gì? Thuốc epezan 50 là thuốc gì? Thuốc gelatamin-s là thuốc gì? Thuốc acitys 200 là thuốc gì? […]

Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eucatol forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fleming 625mg là thuốc gì? Thuốc colarosu 20 là thuốc gì? Thuốc puracal là thuốc gì? Thuốc eucatol forte là thuốc gì? […]

Thuốc hotan fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hotan fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hotan fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc urilith 1500 là thuốc gì? Thuốc tametop siro 100ml là thuốc gì? Thuốc uphatin 5 là thuốc gì? Thuốc hotan fort là […]

Thuốc montemax 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc montemax 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc montemax 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Araclof Tablet 50 là thuốc gì? Thuốc tidocol 400 là thuốc gì? Thuốc dynamogen 10ml là thuốc gì? Thuốc montemax 10 là […]

Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cadigesic extra là thuốc gì? Thuốc ytezmono là thuốc gì? Thuốc cefass 60 là thuốc gì? Thuốc naomy 120ml là thuốc gì? […]

Thuốc medibro tab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medibro tab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medibro tab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gantavimin là thuốc gì? Thuốc suncardivas 12.5 là thuốc gì? Thuốc antot iq 10ml là thuốc gì? Thuốc medibro tab là thuốc […]

Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc TPCN lycoskin là thuốc gì? Thuốc calcium geral là thuốc gì? Thuốc capelo 100 là thuốc gì? Thuốc mucosolvan 100ml là thuốc […]

error: Content is protected !!