Thuốc hô hấp

Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zensalbu 2,5mg/2,5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pacegan 500 là thuốc gì?Thuốc chlorocina h 4g là thuốc gì?Thuốc lorucet 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mexams 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pepliaz là thuốc gì?Thuốc silpasrine là thuốc gì?Thuốc nefolin 30mg là thuốc gì? Thuốc mexams 10 là …

Read More »
Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc donox 60mg là thuốc gì?Thuốc denicol 20% là thuốc gì?Thuốc urusel soft cap là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Suroate Tablets Honten 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Kidica syrup 150ml là thuốc gì?Thuốc usalota 10 là thuốc gì?Thuốc medoprazole 20 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aecysmux 200 effer là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc deslora 5 là thuốc gì?Thuốc adofex 60 là thuốc gì?Thuốc elbas là thuốc gì? Thuốc aecysmux …

Read More »
Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinka 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glopixin 250 là thuốc gì?Thuốc jointace tablet là thuốc gì?Thuốc dembele 80 là thuốc gì? Thuốc vinka …

Read More »
error: Content is protected !!