Home / Thuốc hô hấp (page 5)

Thuốc hô hấp

Viên ngậm herbacof là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Viên ngậm herbacof là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Viên ngậm herbacof là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc poan 50 là thuốc gì?Thuốc cadicefpo 200 là thuốc gì?Thuốc malag 60 là thuốc gì? Viên ngậm …

Read More »
Thuốc paxirasol 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc paxirasol 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc paxirasol 8mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dopheno là thuốc gì?Thuốc trausan 100mg/ml là thuốc gì?Thuốc daleston d 30ml là thuốc gì? Thuốc paxirasol …

Read More »
Thuốc opesinkast 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc opesinkast 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc opesinkast 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc viticalat là thuốc gì?Thuốc paracetamol kabi 1000mg là thuốc gì?Thuốc sagamome 20g là thuốc gì? Thuốc opesinkast …

Read More »
Thuốc eugintol kid là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eugintol kid là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eugintol kid là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cifga 500 là thuốc gì?Thuốc powercort 15g là thuốc gì? Thuốc stomafar pharmedic là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc clobunil 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc clobunil 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc clobunil 30là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc duhuzin 20 là thuốc gì?Thuốc hepa merz 5g/10ml là thuốc gì?Thuốc triapremin cream 15g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc acodine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acodine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acodine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc beclogen cream 10g là thuốc gì?Thuốc espoan 20 là thuốc gì?Thuốc oratane 10 là thuốc gì? Thuốc acodine …

Read More »
Thuốc bambutor 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bambutor 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bambutor 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc newbutin sr 300 là thuốc gì?Thuốc altamin là thuốc gì?Thuốc remucos 100 là thuốc gì? Thuốc bambutor …

Read More »
Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rocamux 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc donox 60mg là thuốc gì?Thuốc denicol 20% là thuốc gì?Thuốc urusel soft cap là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!