Home / Thuốc khác (page 2)

Thuốc khác

Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc l-trizyn-5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cidetuss 100 là thuốc gì?Thuốc medxil 200 là thuốc gì?Thuốc molitoux domesco 50 là thuốc gì? Thuốc l-trizyn-5 …

Read More »
Thuốc nadifex 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nadifex 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nadifex 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc chc ginkgo là thuốc gì?Thuốc fudplasma là thuốc gì?Thuốc galepo extra là thuốc gì? Thuốc nadifex 120 …

Read More »
Thuốc dehatacil 0.5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dehatacil 0.5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dehatacil 0.5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc noaztine 50 là thuốc gì?Thuốc dosen 250mg là thuốc gì?Thuốc ivis b12 là thuốc gì? Thuốc dehatacil …

Read More »
Thuốc presdilon 0.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc presdilon 0.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc presdilon 0.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc simenic là thuốc gì?Thuốc glucobay 100 là thuốc gì?Thuốc metodex sps 5ml là thuốc gì? Thuốc presdilon …

Read More »
error: Content is protected !!