Home / Thuốc khác (page 3)

Thuốc khác

Thuốc levonor 1mg/1ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc levonor 1mg/1ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc levonor 1mg/1ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hepaqueen plus là thuốc gì? Thuốc revmaton danapha là thuốc gì?Thuốc takazex cream 25g là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc alphamethason DHT là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc alphamethason DHT là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc alphamethason DHT là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc blissfast là thuốc gì?Thuốc selenace là thuốc gì?Thuốc tauxiz 15ml là thuốc gì? Thuốc alphamethason DHT là …

Read More »
Thuốc polfilin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc polfilin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc polfilin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dewoton 40mg là thuốc gì?Thuốc dutased 50ml là thuốc gì?Thuốc biracin e 0.3% là thuốc gì? Thuốc polfilin …

Read More »
Thuốc levoagi 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc levoagi 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc levoagi 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sulfarlem 12.5mg là thuốc gì?Thuốc peritol 4 là thuốc gì?Thuốc genpharmason 10g là thuốc gì? Thuốc levoagi …

Read More »
Thuốc essentiale forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc essentiale forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc essentiale forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ambron 30mg là thuốc gì?Thuốc phartino là thuốc gì? Thuốc glotal 500 là thuốc gì? Thuốc essentiale …

Read More »
error: Content is protected !!