Home / Thuốc khác (page 4)

Thuốc khác

Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glovitor 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc stoccel p là thuốc gì?Thuốc ikofate 1g là thuốc gì?Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? Thuốc glovitor …

Read More »
Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc foncitril 4000 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bronast 20mg là thuốc gì?Thuốc drenoxol 30mg/10ml là thuốc gì?Thuốc optipan 50mg là thuốc gì? Thuốc foncitril …

Read More »
Thuốc telfast bd 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc telfast bd 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc telfast bd 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc flavital 500 là thuốc gì?Thuốc hamucin là thuốc gì?Thuốc bezinex là thuốc gì? Thuốc telfast bd …

Read More »
Thuốc audocals 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc audocals 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc audocals 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc synervit là thuốc gì?Thuốc itametazin 5mg là thuốc gì?Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì? Thuốc audocals 5mg …

Read More »
Thuốc itametazin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc itametazin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc itametazin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gijeton 5ml là thuốc gì?Thuốc resines 5mg là thuốc gì?Thuốc legalon 70mg là thuốc gì? Thuốc itametazin …

Read More »
Thuốc illixime 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc illixime 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc illixime 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pargine 1000mg/10ml là thuốc gì?Thuốc crasbel là thuốc gì?Thuốc trimelan là thuốc gì? Thuốc illixime 5ml là …

Read More »
Thuốc bixofen 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bixofen 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bixofen 120 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc halibutin là thuốc gì?Thuốc azismile 200mg là thuốc gì? Thuốc silgran 100mg là thuốc gì? Thuốc bixofen …

Read More »
Thuốc zyrtec 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zyrtec 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zyrtec 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rocimus 0.03% là thuốc gì?Thuốc depakine 200mg là thuốc gì?Thuốc zedcal 200ml là thuốc gì? Thuốc zyrtec …

Read More »
error: Content is protected !!