Home / Thuốc kháng sinh (page 3)

Thuốc kháng sinh

Thuốc secnol 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc secnol 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc secnol 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lyvitol sol là thuốc gì? Thuốc wolvit 5mg là thuốc gì?Thuốc bidicozan 20000mcg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc Terbisil Tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Terbisil Tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Terbisil Tablet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pt colin 100mg là thuốc gì?Thuốc eu thymo là thuốc gì?Thuốc dilodindhg là thuốc gì? Thuốc Terbisil …

Read More »
Thuốc vinbrex 80mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinbrex 80mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinbrex 80mg/2ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc atzoptic là thuốc gì?Thuốc bonxicam là thuốc gì?Thuốc argide 5ml là thuốc gì? Thuốc vinbrex 80mg/2ml là …

Read More »
Thuốc cotrimstada forte 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cotrimstada forte 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cotrimstada forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc virazom 20 là thuốc gì?Thuốc manesix là thuốc gì?Thuốc aticef 500 là thuốc gì? Thuốc cotrimstada forte …

Read More »
Thuốc aticef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aticef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aticef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc skinbibi 10g là thuốc gì?Thuốc meiact 50 là thuốc gì?Thuốc rabeloc 20 là thuốc gì? Thuốc aticef …

Read More »
Thuốc kefcin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kefcin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kefcin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc g5 duratrix là thuốc gì?Thuốc taginba 40mg là thuốc gì?Thuốc franrogyl là thuốc gì? Thuốc kefcin 250 …

Read More »
Thuốc franrogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc franrogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc franrogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc servigesic 500 là thuốc gì?Thuốc orieso 20mg là thuốc gì?Thuốc hamov vạn xuân là thuốc gì? Thuốc franrogyl …

Read More »
Thuốc kamydazol fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kamydazol fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kamydazol fort là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bessimozin là thuốc gì?Thuốc rotalzon 50 là thuốc gì?Thuốc descotyl 250 là thuốc gì? Thuốc kamydazol fort …

Read More »
Thuốc Augxicine 500 mg/62,5 mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Augxicine 500 mg/62,5 mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Augxicine 500 mg/62,5 mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hepa world là thuốc gì?Thuốc fexophar 120mg là thuốc gì?Thuốc pro acidol plus là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!