Home / Thuốc kháng sinh (page 3)

Thuốc kháng sinh

Thuốc Cophavina Oralfuxim 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Cophavina Oralfuxim 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Cophavina Oralfuxim 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ctt beliver 250 là thuốc gì?Thuốc vebutin 100 là thuốc gì?Thuốc new hepalkey 80 là thuốc …

Read More »
Thuốc seonocin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc seonocin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc seonocin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc omax là thuốc gì?Thuốc hoebeprosone 15g là thuốc gì?Thuốc hotan fort là thuốc gì? Thuốc seonocin 500 …

Read More »
Thuốc glopixin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glopixin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glopixin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc jointace tablet là thuốc gì?Thuốc dembele 80 là thuốc gì?Thuốc Bromtab Tablet là thuốc gì? Thuốc glopixin …

Read More »
Thuốc duclacin 375 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc duclacin 375 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc duclacin 375 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nilibac 250 là thuốc gì?Thuốc Deonas Tablet 50 là thuốc gì?Thuốc montemax 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc nilibac 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nilibac 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nilibac 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Deonas Tablet 50 là thuốc gì?Thuốc montemax 10 là thuốc gì?Thuốc Araclof Tablet 50 là thuốc gì? …

Read More »
Thuốc philheldex 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc philheldex 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc philheldex 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Seophacal tablet 100 là thuốc gì?Thuốc cadifast 60 là thuốc gì?Thuốc cerevit fort là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc fenostad 160 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fenostad 160 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fenostad 160 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc orelox 100 là thuốc gì?Thuốc men viabiovit 10ml là thuốc gì?Thuốc novafex 60ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
Thuốc novafex 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc novafex 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc novafex 60ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://giathuocbaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc prazav 40 là thuốc gì?Thuốc motalv plus là thuốc gì?Thuốc crondia 30 mr là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!