Category Archives: Thuốc kháng sinh

Thuốc Anticlor 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Anticlor 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Anticlor 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Austen-S là thuốc gì? Thuốc Bivikiddy + là thuốc gì? Thuốc Originko 80mg là thuốc gì? Thuốc Anticlor 250 là thuốc […]

Thuốc Fudtidas 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Fudtidas 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Fudtidas 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Fudvita là thuốc gì? Thuốc Fudvia là thuốc gì? Thuốc Perosu 20mg là thuốc gì? Thuốc Fudtidas 500 là thuốc gì? […]

Thuốc Imedoxim 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Imedoxim 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Imedoxim 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Dextusol là thuốc gì? Thuốc Ahevip 90 là thuốc gì? Thuốc Cadicidin 5g là thuốc gì? Thuốc Imedoxim 200 là thuốc […]

Thuốc Taleva 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Taleva 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Taleva 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Lufocin 500 là thuốc gì? Thuốc Franginin là thuốc gì? Thuốc Hexyltab là thuốc gì? Thuốc Taleva 100mg là thuốc gì? […]

Thuốc Lufocin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Lufocin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Lufocin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Franginin là thuốc gì? Thuốc Hexyltab là thuốc gì? Thuốc Vixolis là thuốc gì? Thuốc Lufocin 500 là thuốc gì? có […]

Thuốc Zil mate 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Zil mate 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Zil mate 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Dnastomat là thuốc gì? Thuốc Lepigin 100 là thuốc gì? Thuốc Nifephabaco 10 là thuốc gì? Thuốc Zil mate 500 […]

Thuốc Zentonacef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Zentonacef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Zentonacef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Feliccare là thuốc gì? Thuốc Vilogastrin là thuốc gì? Thuốc Colatus 30ml là thuốc gì? Thuốc Zentonacef 500 là thuốc gì? […]

Thuốc Tendipoxim 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Tendipoxim 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Tendipoxim 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Beclopi 75 là thuốc gì? Thuốc SpreaCef 2g là thuốc gì? Thuốc Clindathepharm capsule 300 là thuốc gì? Thuốc Tendipoxim 50 […]

Thuốc WidXim 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc WidXim 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc WidXim 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Micosalderm 10g là thuốc gì? Thuốc Omethepharm 20 là thuốc gì? Thuốc Laxazero 2g là thuốc gì? Thuốc WidXim 1.5g là […]

Thuốc SpreaCef 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc SpreaCef 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc SpreaCef 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Clindathepharm capsule 300 là thuốc gì? Thuốc Vitabactam 2g là thuốc gì? Thuốc Diatyp là thuốc gì? Thuốc SpreaCef 2g là […]

error: Content is protected !!